HOME > Compliance

Här redovisas Chiesis värdeöverföringar till hälso- och sjukvårdspersonal (HCP) samt hälso- och sjukvårdsorganisationer (HCO).