HOME > Våra värderingar

Våra värderingar

 

Ett läkemedelsföretag med hållbarhet i fokus

Vår passion är att förbättra och höja livskvalitén för människor.  

 

Chiesi är ett B-Corp certifierat företag, vilket innebär att vi vill göra vinst genom att skapa ett ökat värde för alla, såväl ägare som samhället i stort.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här (hyperlänk).

 

Vi fokuserar på människor och främjar deras yrkesutveckling, men samtidigt ägnar vi särskild uppmärksamhet åt våra medarbetares livskvalitet. 

 

 

Chiesi certified by Great Place to Work

We are extremely proud of being certified by Great Place to Work® in Sweden. Great Place to Work® conducted a thorough evaluation of our employees’ perception of Credibility, Respect, Fairness, Pride and Camaraderie within the organisation. A comprehensive review of the workplace culture, i.e. the environment and the conditions that the organisation creates for its employees, was also conducted and used as a basis for the certification.

 

Chiesi certifierade av Great Place to Work®

Vi är mycket glada över att vi har blivit certifierade av Great Place to Work® i Sverige. Great Place to Work® genomförde en grundlig utvärdering av medarbetarnas uppfattning om Trovärdighet, Respekt, Rättvisa, Stolthet och Kamratskap i organisationen. En omfattande genomgång av arbetsplatskulturen, det vill säga den miljö och förutsättningar organisationen skapar för sina medarbetare, har också gjorts och ligger till grund för certifieringen.

 

 

Chiesi certified by Great Place to Work

We are extremely proud of being certified by Great Place to Work® in Sweden. Great Place to Work® conducted a thorough evaluation of our employees’ perception of Credibility, Respect, Fairness, Pride and Camaraderie within the organisation. A comprehensive review of the workplace culture, i.e. the environment and the conditions that the organisation creates for its employees, was also conducted and used as a basis for the certification.