SpeakUp&BeHeard!

Din åsikt är viktig för Chiesi

Vi tar vårt ansvar på största allvar vad gäller transparens och att efterleva lagar och regler.

För att hjälpa oss att upptäcka och ta itu med eventuella överträdelser av Chiesis Code of Conduct, brott mot lagar eller förordningar eller annat oetiskt beteende som kan skada Chiesis verksamhet och rykte eller orsaka skada för tredje part, uppmuntrar vi rapportering av sådana överträdelser.

Både Chiesi-anställda och icke-anställda kan rapportera överträdelser via Chiesi "SpeakUp&BeHeard"-plattformen.

Om du föredrar att använda Chiesi "SpeakUp&BeHeard" hotline hotline istället för att rapportera, klicka då här och ring oss via ett av de angivna telefonnumren.

Om du är anställd, försök i första hand att använda de befintliga interna rapporteringskanalerna (till exempel HR och/eller legal & compliance-funktionen, enligt tillämpliga nationella regler och procedurer) och informera din linjechef om din oro. Om du inte känner dig bekväm med att ta upp din oro genom att använda de vanliga interna rapporteringskanalerna, kan du använda Chiesi "SpeakUp&BeHeard"-plattformen eller hotline.

Genom “SpeakUp&BeHeard” är det möjligt att rapportera varje misstänkt överträdelse mot Chiesis uppförandekod eller brott mot lagar och förordningar, som påverkar mångfald & inkludering, interaktioner med vårdpersonal och patienter, miljö, bestickning, dataskydd, djurskydd och antitrust.

“SpeakUp&BeHeard” rapporteringsverktyg är framtagen för att säkerställa högsta möjliga skydd och konfidentialitet, i enlighet med gällande dataskyddslagar (vänligen kontrollera Chiesis sekretessmeddelande här).

Vi kan försäkra att du som gör en anmälan alltid kommer att vara skyddad – vi har åtagit oss att skydda alla som gör en anmälan mot varje form av diskriminering och/eller repressalier i samband med rapporter som görs i god tro.

Alla anmälningar som skickas via "SpeakUp&BeHeard" kommer att genomgå en bedömningsprocess.

OBS: Om du vill rapportera en biverkning vänligen använd denna länk

Pin Icon