TLV-subvention för Chiesis nya trippelkombination vid KOL

HOME > Nyheter & Pressmeddelanden > TLV-subvention för...
print.png
email.png

Tillåter behandling av personuppgifter
Ange e-postadress
Invalid email
Email Sent
Tillåter behandling av personuppgifter
Date: 04/10/2017

TLV-subvention för Chiesis nya trippelkombination vid KOL

  • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att bevilja subvention för Trimbow® från den 29
  • Trimbow är en ny kombinationsbehandling för patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom,
  • Trimbow är den första fasta trippelkombinationen där de tre ingående komponenterna administreras i bara en
  • Alla tre komponenterna i Trimbow utgörs av så kallat extrafina

 

Stockholm 3 oktober 2017 – I juli i år godkände europeiska läkemedelsmyndigheten Trimbow och nu har TLV fattat beslut om att läkemedlet ska ingå i högkostnadsskyddet. Generell subvention gäller för indikationen ”underhållsbehandling hos vuxna patienter med måttlig till svår kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) som inte uppnår adekvat kontroll med en kombination av inhalationssteroid och långverkande beta2- agonist”(1).

  • Man har på ett trovärdigt sätt genom välgjorda studier visat god effekt av den här läkemedelskombinationen. Jag tror att den kommer innebära ett värdefullt tillskott för behandling av KOL- patienter och detta öppnar upp för nya perspektiv på behandlingsmöjligheterna, säger Leif Bjermer, professor och avdelningschef vid Lungmedicin och allergologi vid Lunds Universitet och överläkare vid Skånes Universitetssjukhus i 

Trimbow består av en antiinflammatorisk kortiokosteroid (ICS), en långverkande beta-stimulerare (LABA) och en långverkande muskarin-antagonist (LAMA).

Trippelkombinationsbehandlingen utgörs av extrafina (finfördelade) partiklar. Extrafina partiklar kan möjliggöra att läkemedlet även når de små, perifera, luftvägarna (2).

  • Det är positivt att man här dels har satsat på behandling i de små perifera luftvägarna, något som Trimbow är ensamt om, och dels samlat preparaten i en och samma inhalator. Det sistnämnda borde kunna förbättra följsamheten till behandlingen, när patienten slipper hantera flera olika inhalatorer, säger Leif

Godkännande och subvention av Trimbow bygger på data från sammanlagt 12 kliniska studier med över

7 000 patienter. Resultat från de två största studierna, TRINITY och TRILOGY, har nyligen publicerats i The Lancet (3,4). Resultaten visar på en bättre effekt hos patienterna, med avseende på exacerbationer (försämringstillfällen) (3), lungfunktion (4) och livskvalitet jämfört med två vanliga behandlingsformer som används vid KOL-behandling.

Utöver detta visar en nyligen avslutad, men ännu ej publicerad studie, TRIBUTE, på signifikant reduktion av antalet exacerbationer med Trimbow när det jämfördes med en fast kombination av två bronkdilaterare, Ultibro® (glykopyrronimum och indakaterol), ett annat idag tillgängligt behandlingsalternativ (5).

I Sverige har över en halv miljon människor KOL, vilket gör det till en av våra stora folksjukdomar. Det finns ingen bot mot KOL, men med behandling går det att bromsa och lindra sjukdomens symtom.

Om Chiesi

Chiesi Farmaceutici, med huvudkontor i Parma, Italien, är en internationell forskningsfokuserad hälsovårdskoncern med över 80 års erfarenhet av läkemedelsutveckling. Chiesi forskar fram, utvecklar och marknadsför innovativa läkemedel inom områdena respiratoriska sjukdomar, specialistläkemedel samt sällsynta diagnoser. Chiesis pre-kliniska och kliniska forskningsprogram integreras effektivt från företagets forsknings- och utvecklingscenter i Italien, Frankrike, USA, Storbritannien, Danmark och Sverige. Av Chiesis över 4 600 medarbetare arbetar 560 uteslutande med forskning och utveckling. Chiesis nordiska dotterbolag,

med huvudkontor i Stockholm, Sverige, har 35 medarbetare. För mer information, besök www.chiesi.com eller www.chiesipharma.se

 

Referenser

  • Trimbow produktresumé juli 2017
  • Usmani OS, et al. (Am J Respir Crit Care Med. 2005 Dec 15;172(12):1497-504) 3 Vestbo et al. (Lancet 2017; 389-10082: 1919–29)

4 Singh et al. (Lancet 2016; 388: 963-73)

5 Clinicaltrial.gov available at: https://clinicaltrials.gov - NCT02579850

 

# #

 

För mer information, vänligen kontakta: Leif Bjermer

Professor och avdelningschef vid Lungmedicin och allergologi vid Lunds Universitet, överläkare vid Skånes Universitetssjukhus i Lund

Telefon:  070-212  68  45 Epost: leif.bjermer@med.lu.se

 

Olav Fromm

Managing Director, Chiesi Pharma AB Telefon: 070-466 31 17

E-post: olav.fromm@chiesi.com