Inhalerad Mannitol nu tillgängligt för patienter med Cystisk Fibros

HOME > Nyheter & Pressmeddelanden > Inhalerad Mannitol...
print.png
email.png

Tillåter behandling av personuppgifter
Ange e-postadress
Invalid email
Email Sent
Tillåter behandling av personuppgifter
Date: 12/11/2021
  • Bronchitol är en slemlösande behandling för patienter med cystisk fibros
  • Cystisk fibros är en sällsynt men allvarlig sjukdom, cirka 700 personer i Sverige beräknas vara drabbade
  • Sjukdomen påverkar främst lungorna, tarmarna och bukspottskörteln

 

Stockholm, 2021 – Bronchitol, ett slemlösande receptbelagt läkemedel för behandling av cystisk fibros, finns nu tillgängligt i Sverige. Behandlingen, för patienter över 18 år, är en tilläggsbehandling till nuvarande behandlingar eller för dem som inte kan behandlas med hypertonisk saltlösning.

Behandlingen innehåller läkemedlet mannitol, som är mukolytiskt, dvs slemlösande och inhaleras i lungorna för att lindra symtomen på cystisk fibros, en ärftlig sjukdom som orsakar för lite vätska i olika sekret i kroppen. Sjukdomen leder till ett segt och klibbigt slem i luftvägarna och tarmarna.

Behandlingen är godkänd i Sverige, dock utan subvention. Det innebär att svenska patienter som behöver läkemedlet nu har en möjlighet till Bronchitol behandling som förskrivs av behandlande läkare.   

  • Bronchitol är godkänt och subventionerat i ett flertal länder i Europa och det är vår ambition att även svenska patienter ska få läkemedlet med subvention i framtiden, säger Laila Yakob Massamiri, Nordic Medical Advisor på Chiesi.

 En läkare hjälper patienten initialt att ställa in och ta den första dosen och testar lungfunktionen vid varje steg för att säkerställa att patienten inte är överkänslig mot mannitol. Den vanliga dosen är 10 kapslar (400 mg) som inhaleras på morgonen och 10 kapslar som inhaleras på kvällen.

  • Det är viktigt att det kommer fler behandlingar då man behöver skräddarsy vården efter varje patients behov, säger Åsa Silfverplatz, executive director på Riksförbundet Cystisk Fibros.

 

Om cystisk fibros

Cystisk fibros är en ärftlig genetisk sjukdom som innebär att en mutation i CF-genen orsakar förändringar i ett protein kallat CFTR. Detta protein finns i alla kroppens organ och reglerar transporten av natriumklorid och vatten genom cellmembran. Sjukdomen påverkar främst lungorna och bukspottkörteln. I lungorna blir sekretet tjockt och klibbigt, vilket skapar en gynnsam miljö för bakterier vilket i sin tur leder till att patienterna lättare drabbas av återkommande infektioner och inflammationer. Det kan i sin tur orsaka allvarliga tillstånd så som lunginflammation. Med tiden kan den kroniska inflammationen skada lungvävnaden och försämra andningsfunktionen. Detta är den vanligaste dödsorsaken för dessa patienter. En infektion kan ge många olika symtom som varierar från person till person och över tid, så som långvarig hosta, andningssvårigheter, slemhosta, minskad uthållighet vid fysisk aktivitet, dålig aptit, allmän sjukdomskänsla och feber. 

 

Om Chiesi

Chiesi Farmaceutici är baserat i Parma, Italien, och är en internationell forskningsinriktad koncern med 85 års erfarenhet inom läkemedelssektorn och finns i 29 länder. Koncernen forskar, utvecklar och marknadsför innovativa läkemedel inom respiratoriska sjukdomar, specialvård och sällsynta sjukdomar. Koncernens Research & Development-center är baserat i Parma och integrerat med sex andra viktiga forsknings- och utvecklingskoncerner i Sverige, Frankrike, USA och Storbritannien för att främja sina prekliniska, kliniska och registreringsprogram. Den svenska forskningsanläggningen fokuserar på biologisk utveckling och ligger i Solna. Koncernen sysselsätter cirka 6000 personer varav 80 personer är anställda i Norden. Chiesi är ett B-corp certifierat företag, en ambitiös hållbarhetscertifiering som granskas av oberoende tredjepart. För mer information, besök www.chiesipharma.se 

279-2021-MARK

 

 

Presskontakt:

Chiesi Nordic

Annelie Barkelund

Ext communications manager

Tel:  072 703 23 86

Email: a.barkelund@chiesi.com