HOME > Forskning & utveckling

Forskning & utveckling

För Chiesi är forskning och utveckling, drivkraften för företagets tillväxt. Chiesi investerar kontinuerligt i forskning och utveckling (FoU), där fokus ligger på innovativa läkemedel inom fyra områden; respiratoriska sjukdomar, neonatalmedicin, sällsynta sjukdomar och specialistvård.

 

Chiesis FoU-team är en viktig tillgång för verksamheten. FoU-teamet arbetar som ett globalt team med fokus på utvecklingsprojekt där vi ansvarar för identifiering av nya läkemedelskandidater, preklinisk forskning, tillverkning och kontroll av prövningsläkemedel, klinisk utveckling, regulatoriska aktiviteter, farmakovigilans, immaterialrätt, kvalitet, och projektledning. Vidare så stöder även FoU-teamet produkter som finns på marknaden och då speciellt med avseende på farmakovigilans och regulatoriska aktiviteter men stöder även life cycle management program. 

 

Global FoU verksamhet

Huvudkontoret för FoU ligger i det nya forsknings- och utvecklingscentret i Parma (Italien) men teamet har även center i Paris (Frankrike), Chippenham (England), Cary (USA), Toronto (Kanada) samt i Stockholm (Sverige). Detta globala funktionsöverskridande FoU-team är fokuserat på att leverera nya globala utvecklingsprojekt och att på så vis stödja tillväxtmålen för Chiesi. Våren 2020 flyttade Chiesi sitt svenska FoU-center till Campus Solna. Här arbetar cirka 20 personer med forskning och utveckling av nya biologiska läkemedel. Centret har ansvar för tidig forskning, preklinisk forskning samt CMC (Chemistry, Manufacturing and Control).

 

De flesta av våra läkemedel kommer från egen forskning, 75 procent kommer från de produkter som utvecklas av vårt forsknings- och utvecklingsteam, men det förekommer även en utveckling av nya läkemedel via samarbeten och partnerskap med andra läkemedelsföretag.

För mer information kring Chiesis FoU-verksamhet samt våra utvecklingsprojekt se följande hemsida (på engelska):

https://www.chiesi.com/en/research-and-development/

 

Ökad andel investeras i forskning

Under flera år har en ökande andel av bolagets intäkter investerats i forskning och utveckling. Av 1000 europeiska företag är Chiesi Group det främsta italienska företaget gällande investeringar i forskning och utveckling. [1] Ett annat viktigt resultat som understryker det stora engagemanget för forskning och utveckling av Chiesi Group, är ett vi är ett av de läkemedelsföretag som registrerar flest patent i Europa, och det främsta i Italien. [2]

 

Vi kompromissar inte när det gäller hälsa och miljö

Centralt för Chiesi är att inte behöva kompromissa mellan å ena sidan miljö och å andra sidan medicinska behov och patienters hälsa. Därför har Chiesi gjort investeringar och utvecklar för närvarande en ny klimatsmart inhalator för patienter med astma och KOL. Målet är att kunna erbjuda alla patienter med andningssjukdomar den behandling som de behöver utan att det ska gå ut över miljö och klimat.

 

Bioteknik, små molekyler, gen- och cellterapi

Antalet forsknings- och utvecklingsprojekt ökar och diversifieras vilket leder till att företagets terapeutiska utbud breddas med nya forskningsområden och know-how inom bioteknik, genterapi och transplantation. Chiesi forskar för att bredda sitt utbud av produkter med olika typer av läkemedel innehållande traditionella små molekyler, inklusive bioteknologiska produkter (proteiner) och avancerade terapier (gen- och cellterapi) och kan bidra med innovativa sätt att närma sig nya sjukdomsområden. Trots detta kommer vårt fokus att fortsätta vara inom våra terapeutiska huvudområden respiratoriska sjukdomar, neonatologi och sällsynta sjukdomar.

 

Under de senaste sex åren har Chiesi, utvecklat en hållbar tillväxt som innebär en ökning av intäkterna med 52 procent, en ny produkt lanseras i genomsnitt vartannat år, sju nya dotterbolag har öppnats och fler än 1200 nya jobb har skapats.

 

 

[1]     European Commission, Joint Research Centre, EU Industrial R&D Scoreboard 2017.

[2]     European Patent Office, 2017 Report.