HOME > Forskning & utveckling

Forskning & utveckling

 Forskning och utveckling är ett kännetecknande drag för Chiesi

 

Innovation är den drivande kraften bakom varje tekniskt avancerad industri, men för läkemedelsindustrin spelar det en viktig roll eftersom det gäller människors hälsa och livskvalitet. För Chiesi är forskning och utveckling en sann mänsklig och teknologisk tillgång och tillsammans med innovation, drivkraften för företagets tillväxt.

 

Vårt team för forskning och utveckling är en grundläggande tillgång för verksamheten. Det omfattar integrerade funktionella områden med fokus på pipeline projekt inklusive studier och preklinisk forskning, kemi och tillverkningskontroll, teknologi för drug delivery, kliniska studier, regulatoriska frågor, farmakovigilans, immaterialrätt, kvalitetssäkring, projektledning och ledarskap och portföljförvaltning av FoU. Dessutom stöder FoU funktionen även det som redan finns på marknaden genom säkerhetsövervakning och tillsynsverksamhet.

 

Huvudkontoret för FoU ligger i det specialbyggda och helt integrerad nya forsknings- och utvecklingscentralen i Parma, teamet har också viktiga stationer i Paris, Chippenham (UK), Cary (USA) och nu på Lidingö (Sverige) och i Hilleröd (Danmark): de senaste två platserna innefattar nya kollegor från Zymenex. Målen för detta erfarna tvärfunktionella team är starkt fokuserad på leverans av pipeline på global basis och ökad produktivitet för att stödja tillväxtmålen.

De flesta av Chiesis läkemedel kommer från egen forskning medan andra innebär samarbete och partnerskap med andra läkemedelsföretag; i själva verket kommer 75% av vår omsättning från de produkter som utvecklas av vår FoU division.

 

Under flera år har en ökande andel av bolagets intäkter investerats i forskning och utveckling; i själva verket av 1000 europeiska företag är Chiesi Group det främsta italienska företaget gällande FoU-investeringar och det 5e största bland de stora nationella grupperna inom alla branscher. [1]

Ett annat viktigt resultat som understryker det stora engagemanget för forskning och utveckling av Chiesi Group: vi är ett av de läkemedelsföretag som registrerar flest patent i Europa, och det främsta i Italien. [2]

 

Antalet FoU-program ökar ständigt och diversifieras och därmed berikas företagets terapeutiska utbud; ändå fokuserar bolaget fortfarande på och kommer att fortsätta med att fokusera på tre huvudsakliga terapeutiska intresseområden: respiratoriska sjukdomar, neonatologi och sällsynta sjukdomar. De traditionella terapeutiska områden i Chiesi Group kompletteras nu med nya forskningsområden och know-how inom flera områden: sällsynta sjukdomar, bioteknik, genterapi och transplantation. Chiesi breddar nu sitt utbud av produkter med olika typer av läkemedel innehållande traditionella små molekyler, inklusive bioteknologiska produkter (proteiner) och avancerade terapier (gen- och cellterapi): innovativa sätt att närma sig dessa nya sjukdomsområden.

Denna strategi gör det möjligt för oss att fortsätta att utveckla och berika vår pipeline. Det förebådar viktiga förändringar inför framtiden genom att vi kan erbjuda patienter, där det inte finns behandlingsalternativ att tillgå för närvarande, en möjlighet.

Under de senaste 6 åren har vår grupp, delvis på grund av våra investeringar i forskning och utveckling, utvecklat en hållbar tillväxt: en ökning av intäkterna med 75%, en ny produkt lanserad i genomsnitt vartannat år, öppnandet av sju nya dotterbolag och skapandet av över 750 nya jobb.

 

[1] Europeiska kommissionen, Joint Research Centre, EU: s industri FoU resultattavlan 2014

[2] Europeiska patentverket, 2014 Rapport.