HOME > Forskning & utveckling

Forskning & utveckling

För Chiesi är forskning och utveckling, drivkraften för företagets tillväxt. Vi investerar kontinuerligt i forskning och utveckling (FoU), där fokus ligger på innovativa läkemedel inom fyra områden; respiratoriska sjukdomar, neonatalmedicin, sällsynta sjukdomar och specialistvård.

 

FoU-teamet arbetar som ett globalt team med fokus på utvecklingsprojekt med ansvar för identifiering av nya läkemedelskandidater, preklinisk forskning, tillverkning och kontroll av prövningsläkemedel, klinisk utveckling, regulatoriska aktiviteter, farmakovigilans, immaterialrätt, kvalitet, och projektledning. Vidare så stöder även FoU-teamet produkter som finns på marknaden och då speciellt med avseende på farmakovigilans och regulatoriska aktiviteter men stöder även life cycle management-program.

 

FoU vid Campus Solna
Huvudkontoret för FoU ligger i det nya forsknings- och utvecklingscentret i Parma (Italien) men teamet har även center i Paris (Frankrike), Chippenham (England), Cary (USA), Toronto (Kanada) samt i Stockholm (Sverige). Det globala funktionsöverskridande FoU-teamet är fokuserat på att leverera nya globala utvecklingsprojekt och att på så vis stödja tillväxtmålen för Chiesi.

 

Chiesi har sedan 2020 ett svenskt FoU-center intill Campus Solna. Här arbetar cirka 20 personer med forskning och utveckling av nya biologiska läkemedel. Centret har ansvar för tidig forskning, preklinisk forskning samt CMC (Chemistry, Manufacturing and Control).

 

75 procent av våra läkemedel kommer från produkter som utvecklas av vårt forsknings- och utvecklingsteam, men det förekommer även en utveckling av nya läkemedel via samarbeten och partnerskap med andra läkemedelsföretag.

 

För mer information kring Chiesis FoU-verksamhet samt våra utvecklingsprojekt se följande webbplats (på engelska):

https://www.chiesi.com/en/research-and-development/

 

Ökad andel investeras i forskning
Under flera år har en ökande andel av bolagets intäkter investerats i forskning och utveckling. Av 1 000 europeiska företag är Chiesi Group det främsta italienska företaget som investerar i forskning och utveckling. [1] Ett annat viktigt resultat som visar vårt stora engagemang för forskning och utveckling, är ett vi är det främsta företaget i Italien som registrerar patent och ett av de läkemedelsföretag som registrerar flest i Europa. [2]

 

Vi kompromissar inte när det gäller hälsa och miljö
Centralt för Chiesi är att inte behöva kompromissa mellan å ena sidan miljö och å andra sidan medicinska behov och patienters hälsa. Därför har Chiesi gjort investeringar och utvecklar för närvarande en ny klimatsmart inhalator för patienter med astma och KOL. Målet är att kunna erbjuda alla patienter med andningssjukdomar den behandling som de behöver utan att det ska gå ut över miljö och klimat.

 

Bioteknik, små molekyler, gen- och cellterapi
Antalet forsknings- och utvecklingsprojekt ökar och diversifieras vilket leder till att företagets terapeutiska utbud breddas med nya forskningsområden och know-how inom bioteknik, genterapi och transplantation. Chiesi forskar för att bredda sitt utbud av produkter med olika typer av läkemedel innehållande traditionella små molekyler, inklusive bioteknologiska produkter (proteiner) och avancerade terapier (gen- och cellterapi) och kan bidra med innovativa sätt att närma sig nya sjukdomsområden. Trots detta kommer vårt fokus att fortsätta vara inom våra terapeutiska huvudområden respiratoriska sjukdomar, neonatologi och sällsynta sjukdomar.

 

Under de senaste sex åren har Chiesi, utvecklat en hållbar tillväxt som innebär en ökning av intäkterna med 52 procent. En ny produkt lanseras i genomsnitt vartannat år, sju nya dotterbolag har öppnats och fler än 1200 nya jobb har skapats.

 

[1] European Commission, Joint Research Centre, EU Industrial R&D Scoreboard 2017.
[2] European Patent Office, 2017 Report.