HOME > Forskning & utveckling

Forskning & utveckling

För Chiesi är forskning, innovation och utveckling, drivkraften för företagets tillväxt. Chiesi öppnade våren 2020 ett nytt forsknings och utvecklingscenter vid Karolinska Institutets Campus i Solna. Chiesi investerar kontinuerligt i forskning och utveckling, där fokus ligger på innovativa läkemedel inom fyra områden; respiratoriska sjukdomar, neonatalmedicin, sällsynta sjukdomar och specialistvård. Vid forsknings- och utvecklingscentret i Stockholm arbetar cirka 20 medarbetare med forskning som fokuserar på nya hjälpmedel och innovativa produkter.

Den satsning som Chiesi gör på forskning vid Karolinska Institutet Campus i Solna är i linje med den nyligen presenterade Life Sciencestrategin. Närheten till vården ger oss ökade möjligheter till kliniska prövningar med bättre incitamentsmodeller. Inriktningen att vara ledande inom precisionsmedicin med ambitionen att stärka samarbetet mellan näringsliv och akademi är ytterligare mål som vi delar med Life Sciencestrategin.

 

Vi kompromissar inte när det gäller hälsa och miljö

Centralt för Chiesi är att inte behöva kompromissa mellan å ena sidan miljö och å andra sidan medicinska behov och patienters hälsa. Därför har Chiesi gjort investeringar och utvecklar för närvarande en ny klimatsmart inhalator för patienter med astma och KOL. Målet är att kunna erbjuda alla patienter med andningssjukdomar den behandling som de behöver utan att det ska gå ut över miljö och klimat.

 

Chiesi FoU, forskning- och utveckling

Vårt forsknings- och utvecklingsteam är grundläggande för vår verksamhet med fokus på pipeline, innovationer, preklinisk forskning och utveckling av kvalitets- och tillverkningskontroll. Dessutom stöder och utvecklar teamet teknologi för drug delivery (hur ett läkemedel kan levereras till ett specifikt område utan att skada de friska cellerna), regulatoriska frågor, farmakovigilans och immaterialrätt. FoU-teamet har även ansvar för de produkter som redan finns på marknaden genom säkerhetsövervakning och tillsynsverksamhet.

 

Egen forskning med fokus på pipeline

Huvudkontoret för forskning- och utveckling ligger i det nya forsknings- och utvecklingscentrat i Parma i Italien men teamet har även centra i Paris, Frankrike, Chippenham, UK, Cary i USA, och på Karolinska Institutet Campus i Solna i Sverige.

De flesta av våra läkemedel kommer från egen forskning, 75 procent kommer från de produkter som utvecklas av vårt forsknings- och utvecklingsteam, men det förekommer även en utveckling av nya läkemedel via samarbeten och partnerskap med andra läkemedelsföretag.

 

Ökad andel investeras i forskning

Under flera år har en ökande andel av bolagets intäkter investerats i forskning och utveckling. Av 1000 europeiska företag är Chiesi Group det främsta italienska företaget gällande investeringar i forskning och utveckling. [1] Ett annat viktigt resultat som understryker det stora engagemanget för forskning och utveckling av Chiesi Group, är ett vi är ett av de läkemedelsföretag som registrerar flest patent i Europa, och det främsta i Italien. [2]

 

Bioteknik, små molekyler, gen- och cellterapi

Antalet forsknings- och utvecklingsprojekt ökar och diversifieras vilket leder till att företagets terapeutiska utbud breddas med nya forskningsområden och know-how inom bioteknik, genterapi och transplantation. Chiesi forskar för att bredda sitt utbud av produkter med olika typer av läkemedel innehållande traditionella små molekyler, inklusive bioteknologiska produkter (proteiner) och avancerade terapier (gen- och cellterapi) och kan bidra med innovativa sätt att närma sig nya sjukdomsområden. Trots detta kommer vårt fokus att fortsätta vara inom våra terapeutiska huvudområden respiratoriska sjukdomar, neonatologi och sällsynta sjukdomar. 

Under de senaste sex åren har Chiesi, utvecklat en hållbar tillväxt som innebär en ökning av intäkterna med 52 procent, en ny produkt lanseras i genomsnitt vartannat år, sju nya dotterbolag har öppnats och fler än 1200 nya jobb har skapats.

 

[1]     European Commission, Joint Research Centre, EU Industrial R&D Scoreboard 2017.

[2]     European Patent Office, 2017 Report.