HOME > Vår historia

Surfaktant – banbrytande för prematura barn

De nordiska rötterna sträcker sig långt tillbaka i tiden. Allt hade sin början på 1980-talet när två forskare vid Karolinska Institutet i Stockholm, Bengt Robertson och Tore Curstedt lyckades utvinna surfaktant från grislungor. Surfaktant bildas naturligt i lungan, men på prematura barn bildas inte ämnet i tillräcklig utsträckning. Det leder till andnöd, syrebrist eller att det för tidigt födda barnet inte överlever.

Framsteget ledde till att forskarna, med stöd från Paolo Chiesi – dåvarande forskningschef på Chiesi Farmaceutici, kunde utveckla en revolutionerande behandling som sedan 1989 varit med och bidragit till att över fem miljoner för tidigt födda barn fått tillgång till denna behandling.

 

Paolo Chiesi promoverad hedersdoktor

Lanseringen av surfaktant blev starten på forskningssamarbetet mellan Chiesi och Karolinska Institutet. Ett samarbete som fortsätter än idag och som resulterat i kontinuerliga förbättringar när det kommer till administrationen av surfaktant. Paolo Chiesi blev våren 2019 promoverad till hedersdoktor vid Karolinska Institutet för sitt omfattande bidrag till den neonatala forskningen som förbättrat vården av prematura barn.

 • DEN BANBRYTANDE PERIODEN

  1935-1965

  Företaget grundades i Parma 1935 då Giacomo Chiesi, en kemist som drömt om att få forska, köpte Laboratorio Farmaceutico Parmense och inledde sitt äventyr som entreprenör.

  I början av fyrtiotalet började laboratoriet att expandera och sälja sina produkter utomlands och exporterade läkemedel till Eritrea och Österrike. Men 1944 bröt kriget ut och en del av företaget förstördes under ett bombangrepp, vilket gjorde att all verksamhet stoppades fram till krigsslutet.

  När laboratoriet återupptog sin verksamhet efter kriget anställdes den första vetenskapliga medarbetaren och Chiesi lanserade sin första penicillin-baserade salva. Vid den tiden funderade Giacomo Chiesi på att köpa en del mark för att bygga en riktig fabrik. Den nya läkemedelsfabriken lanserades 1955, hade 50 anställda och tillverkade ett stort utbud av framgångsrika läkemedel.

 • INDUSTRIALISERINGEN

  1965-1979

  År 1966 lämnade Giacomo Chiesi över ledningen av företaget till sina två söner Alberto och Paulo. Chiesi Farmaceutici var ett litet företag på den tiden, men redan med blicken riktad mot de internationella marknaderna.

  Alberto och Paolo startade expansion och internationalisering genom att öppna det första kontoret utomlands i Brasilien i slutet av sjuttiotalet. 1979 utgjorde en betydande vändpunkt med lanseringen av ett kortisonpreparat som används för astma, allergisk rinit och luftvägsinflammation. Framgångarna med detta preparat banade vägen för Chiesi Farmaceuticis engagemang för sjukdomar i andningsorganen.

 • INTERNATIONALISERING OCH DEN 3:E GENERATIONEN CHIESI

  1980-2014

  Efter framgångarna utvidgades Chiesis intresse till antiinflammatoriska och smärtstillande terapiområden och 1989 lanserade företaget ett antiinflammatoriskt läkemedel. Preparatet marknadsfördes i drygt 60 länder, blev godkänt  för den amerikanska marknaden och hade ett internationellt patent. Nästan tio år efter det brasilianska äventyret var koncernens internationella expansion mycket stark, både i europeiska och icke-europeiska länder. Sedan 1987 har Chiesi öppnat filialer i Pakistan, Frankrike, Spanien, Grekland, Storbritannien, Österrike och de östeuropeiska länderna, USA, Tyskland, de nordafrikanska länderna, Turkiet, Bulgarien, Kina,  Norden. Brasilien, Nederländerna och Belgien. Koncernens historiska produkter, med fokus på luftvägarna och kardiovaskulära läkemedel, fortsätter att vara väl etablerade och nya produkter för neonatala sjukdomar, muskuloskeletala sjukdomar samt kärlsjukdomar har också tillkommit.

  Den tredje generationen Chiesi; Alessandro, Andrea, Giacomo och Maria Paola anslöt till bolaget på 1990-talet vid olika tidpunkter och med olika roller. Deras bidrag har öppnat för ny forskning och utveckling: teknik för andningsprodukter med en ny miljövänlig spray och en ny typ av pulverinhalator. Under 2008 klev Chiesi in som en pionjär i världen av regenerativ medicin genom att grunda Holostem Advanced Therapies Ltd och i och med förvärvet av det danska biomedicinska företaget Zymenex år 2013 kan de idag positionera sig i framkanten av innovation inom den biologiska läkemedelssektorn.

  2014

  Chiesi Pharma AB grundas i Norden