HOME > Chiesi Pharmas hållbarhetsmål

Chiesi Pharmas hållbarhetsmål

Inom våra fyra fokusområden, människor, patienter, vår planet och samarbeten, finns specifika hållbarhetmål och åtaganden för de närmaste åren. Målen är under ständig utvärdering och anpassning och är en viljeriktning som är ambitiöst satta. Utöver detta, gäller Chiesi-koncernens uppsatta hållbarhetsmål inom varje fokusområde.