HOME > Chiesi Pharmas hållbarhetsmål

Chiesi Pharmas hållbarhetsmål

Inom de fyra fokusområdena People, Patient, Planet och Partnerships finns specifika hållbarhetmål, åtaganden för de närmaste åren. Målen är under ständig utvärdering och anpassning. De är uttryck för en viljeriktning. De är ambitiöst satta. Utöver detta, gäller Chiesi-koncernens uppsatta hållbarhetsmål inom varje fokusområde.