HOME > Årsrapport
print.png
email.png

Tillåter behandling av personuppgifter
Ange e-postadress
Invalid email
Email Sent
Tillåter behandling av personuppgifter

Årsrapport

Som Benefit Corporation och ett B Corp-certifierat företag är hållbarhet en avgörande del av vår verksamhet. Därför vi har beslutat att ha finansiell, sociala och miljömässig data i en och samma rapport. Års- och hållbarhetsredovisningen 2022 ger en aktuell redogörelse för koncernens aktiviteter för både huvudkontor och dotterbolag.