HOME > Hållbarhet på Chiesi

Hållbarhet på Chiesi

Hållbarhet är grundläggande för Chiesi

Hållbarhetsfrågorna är centrala för Chiesi, en familjeägd läkemedelskoncern med bas i Parma, Italien. Sedan starten har omsorgen om människor, i form av patienter, medarbetare och det lokala samhället, funnits med som en grundläggande värdering.

Chiesi har utvecklat och vidgat sitt hållbarhetsarbete i takt med de kritiska utmaningar världen nu står inför, för att vara en del av lösningen! Hållbarhet på Chiesi handlar om att vara en del av och bidra till det omgivande samhället. Fyra fokusområden är People, Patient, Planet och Partnerships.

We Act ­ ett världsomspännande program

We Act – We Actively Care for Tomorrow är ett uttryck för Chiesis vilja att göra nytta. We Act är ett koncerngemensamt program med insatser för miljö och samhälle, till nytta för både Chiesi och för de som påverkas av Chiesi.

Världens största globala B Corp-certifierade läkemedelskoncern

I maj 2019 fick Chiesi, som den största globala läkemedelskoncernen i världen, sin B Corp-certifiering. B Corp är en certifiering för företag som vill prioritera andra mål än enbart vinst som mått på sin framgång. Det nordiska bolaget utmärkte sig i toppen bland Chiesis dotterbolag.

De globala målen

Chiesi har integrerat FN:s 17 hållbarhetsmål i vårt hållbarhetsarbete. Vi har identifierat att vi särskilt ska bidra till nio av de 17 målen genom våra fyra fokusområden People, Patient, Planet och Partnerships. Läs mer om våra specifika hållbarhetsmål i Norden nedan.