HOME > Hållbarhet på Chiesi

Hållbarhet på Chiesi

Hållbarhet är grundläggande för Chiesi

Hållbarhetsfrågorna är centrala för Chiesi, en familjeägd läkemedelskoncern med bas i Parma, Italien. Chiesis motto är ”Låt oss få världen att må bättre”. Som Benefit Corporation är Chiesi engagerade i att agera som en god kraft i samhället, med ett annat sätt att göra affärer, med en positiv påverkan på naturen och samhället, som skapar ett hållbart system.

 

Chiesi har utvecklat och vidgat sitt hållbarhetsarbete i takt med de kritiska utmaningar världen nu står inför.

 

Våra hållbarhetsambitioner går bortom nationella gränser. Alla medarbetare i Chiesi-gruppens alla olika dotterbolag arbetar för att skapa värde för patienter, för anställda och för samhällena vi verkar i – samtidigt som vi skyddar vår miljö. Därför har vi gett oss själva utmanande mål kopplade till principen om Shared Value, och social och miljömässig hållbarhet, och integrerat dessa mål i våra strategiska planer.