HOME > Vår B Corp-certifiering

Vår B Corp-certifiering

Benfit Corporations är företag som möter högsta standards för social och miljömässig prestation, transparens och ansvar. B Corp-rörelsen omfattar 2700 företag i 64 olika länder som har bestämt sig för att använda företagande som en kraft för att göra gott.

 

Ett företag som vill bli en B Corp måste nå en viss nivå i sin B Impact Assessment, en utvärdering som går igenom företagets påverkan på sina medarbetare, kunder, samhället och miljön. Resultatet ska publiceras i en årlig Impact Report.

 

Hållbarhet har alltid varit viktigt för Chiesi men nu är det en del av vår strategiska plan. Det betyder att vi har åtagit oss att förbättra livskvalitén för våra patienter, skydda planeten och dess innevånare, stötta våra lokalsamhällen, prioritera våra medarbetares utveckling och garantera transparens och insyn i vårt arbete. Den juridiska status som det innebär för oss att vara en Benefit Corporation ger oss möjlighet att både generera avkastning till våra aktieägare och arbeta för det allmänna bästa.

 

Den nordiska grenen av Chiesi fick bland de högsta poängnoteringarna i utvärderingen. Det finns flera anledningar till det. Ett är vårt jämställdhetsarbete. Ett annat projektet ”Help a little”/First Day Gift – ett samarbete mellan Chiesi och svenska Prematurförbundet.

De globala målen

Chiesi har integrerat FN:s 17 hållbarhetsmål i vårt hållbarhetsarbete. Vi har identifierat att vi särskilt ska bidra till nio av de 17 målen genom våra fyra fokusområden People, Patient, Planet och Partnerships.

 

För mer information om de 17 globala hållbarhetsmålen:

https://www.globalamalen.se/

 

För leverantörer och partners Code of Interdependence

Vi på Chiesi har tillsammans med några av våra största leverantörer och partners tagit fram ett dokument som vi kallar Code of Interdependence (koden för ömsesidigt beroende). Den handlar om hur vi kan bidra till ett hållbart näringsliv och koden är därför baserad på globala avtal och inte minst Agenda 2030. Koden har vissa likheter med vad andra företag ofta kallar "uppförandekod för leverantörer" men vi vill betona att det handlar om vårt gemensamma ansvar. Vi ser våra leverantörer som en del av vårt ekosystem och att vi lyckas - och ibland misslyckas - tillsammans. Koden gäller därför både oss själva och de vi arbetar med. Vi förväntar oss att de vi arbetar med delar de värden som koden bygger på och att de strävar efter att uppnå de mål som anges i koden. Vi uppmuntrar leverantörer att kontakta oss och diskutera koden ytterligare, om de har frågor eller funderingar!

 

För mer information om Code of Interdependence:

Ladda ner Code of Interdependence (Engelsk presentation med en svensk röst).

 

Nedan hittar du:

En video där vår VD och två av våra anställda pratar om the Code of Interdependence

Tillsammans kan vi göra skillnad!

 

 

Så vill Chiesi inspirera samarbetspartners   

Denna film ger en överblick över vad vi Chiesi förväntar oss av oss själva och vad vi förväntar oss av våra samarbetspartners när det gäller hållbarhet.