HOME > Vår B Corp-certifiering

Vår B Corp-certifiering

Benfit Corporations är företag som möter högsta standards för social och miljömässig prestation, transparens och ansvar. B Corp-rörelsen omfattar 2700 företag i 64 olika länder som har bestämt sig för att använda företagande som en kraft för att göra gott.

 

Ett företag som vill bli en B Corp måste nå en viss nivå i sin B Impact Assessment, en utvärdering som går igenom företagets påverkan på sina medarbetare, kunder, samhället och miljön. Resultatet ska publiceras i en årlig Impact Report.

 

Hållbarhet har alltid varit viktigt för Chiesi men nu är det en del av vår strategiska plan. Det betyder att vi har åtagit oss att förbättra livskvalitén för våra patienter, skydda planeten och dess innevånare, stötta våra lokalsamhällen, prioritera våra medarbetares utveckling och garantera transparens och insyn i vårt arbete. Den juridiska status som det innebär för oss att vara en Benefit Corporation ger oss möjlighet att både generera avkastning till våra aktieägare och arbeta för det allmänna bästa.

 

Den nordiska grenen av Chiesi fick bland de högsta poängnoteringarna i utvärderingen. Det finns flera anledningar till det. Ett är vårt jämställdhetsarbete. Ett annat projektet ”Help a little”/First Day Gift – ett samarbete mellan Chiesi och svenska Prematurförbundet.

De globala målen

Chiesi har integrerat FN:s 17 hållbarhetsmål i vårt hållbarhetsarbete. Vi har identifierat att vi särskilt ska bidra till nio av de 17 målen genom våra fyra fokusområden People, Patient, Planet och Partnerships. Läs mer om våra specifika hållbarhetsmål i Norden nedan.