HOME > Vår B Corp-certifiering

Vår B Corp-certifiering

Benefit Corporations är företag som möter högsta standards för social och miljömässig prestation, transparens och ansvar. B Corp-rörelsen omfattar 2700 företag i 64 olika länder som har bestämt sig för att använda företagande som en kraft för att göra gott.

 

Ett företag som vill bli en B Corp måste nå en viss nivå i sin B Impact Assessment, en utvärdering som går igenom företagets påverkan på sina medarbetare, kunder, samhället och miljön.

 

Att vårda människor är en del av vårt DNA. Vår B Impact Assessment är ett officiellt verktyg som gör att vi kan mäta hur väl vi lyckas. B Corp-certifieringen har hjälpt oss att förstå var vi står och vad vi måste göra för att säkerställa att våra affärer möter samhällets behov.

 

Att vara en B Corp innebär att se bortom rena vinstprinciper och att använda företagandet som en kraft för det goda. Det är ett åtagande om att säkerställa högsta möjliga transparens, ansvarighet och social och ekonomisk hållbarhet.

 

Den nordiska grenen av Chiesi fick bland de högsta poängnoteringarna i utvärderingen. Det finns flera anledningar till det. Ett är vårt jämställdhetsarbete. Ett annat är projektet ”Help a little”/First Day Gift – ett samarbete mellan Chiesi och svenska Prematurförbundet.

 

Världens största globala B Corp-certifierade läkemedelskoncern

I maj 2019 fick Chiesi, som den största globala läkemedelskoncernen i världen, sin B Corp-certifiering. Det nordiska bolaget utmärkte sig i toppen bland Chiesis dotterbolag. (Läs mer om vår B-Corp-certifiering nedan).

 

De globala målen

Chiesi har integrerat FN:s 17 hållbarhetsmål i vårt hållbarhetsarbete. Vi har identifierat att vi särskilt ska bidra till nio av de 17 målen genom våra fyra fokusområden People, Patient, Planet och Partnerships. Läs mer om våra specifika hållbarhetsmål i Norden nedan.