HOME > Sjukvården
print.png
email.png

Tillåter behandling av personuppgifter
Ange e-postadress
Invalid email
Email Sent
Tillåter behandling av personuppgifter

Chiesi Norden ett snabbt växande läkemedelsföretag

Chiesi är ett av Europas ledande läkemedelsföretag som satsar intensivt på forskning och utveckling (FoU). Det är tack vare forskningsframsteg inom våra huvudområden; respiratoriska sjukdomar, neonatologi, sällsynta sjukdomar och specialistvård efter njurtransplantation eller levertransplantation, som lett fram till vår ledande position inom pharma.