Neonatologi
HOME > General > Neonatologi
print.png
email.png

Tillåter behandling av personuppgifter
Ange e-postadress
Invalid email
Email Sent
Tillåter behandling av personuppgifter
Neonatologi

CHIESI – ETT RESULTAT AV FRAMGÅNGSRIK FORSKNING INOM NEONATOLOGI

En normal förlossningen sker mellan graviditetsvecka 37 och 42. Då är fostret fullgånget och tillräckligt utvecklat för att kunna anpassa sig till livet utanför livmodern. Ibland sker förlossningen före graviditetsvecka 37. När det sker, anses barnet vara prematurt och graden av organutveckling beror på barnets gestationsålder. Lungornas mognad och funktionsduglighet är avgörande för överlevnaden. Beroende på gestationsåldern kan lungorna vara helt eller delvis omogna och därmed oförmögna att säkerställa tillräcklig andningsfunktion. Särskilt uttalad lungfunktionsnedsättning ses bland extremt för tidigt födda, det vill säga före graviditetsvecka 28.

 

Förbättrad vård, ökad överlevnad för prematura barn

Chiesi har under lång tid forskat i samarbete med medicinsk expertis för att förbättra vården av prematura barn. Tack vare detta samarbete har Chiesi blivit en global partner för neonatologin och tillhandahåller läkemedel till fler än 80 länder. Vi strävar efter att öka det internationella kunskapsutbytet så att information om de bästa kliniska metoderna når ut till fler. Förbättrade obstetrisk och neonatal vård har de senaste decennierna ökat överlevnaden vid låg gestationsålder. En målmedveten kunskapssatsning inom pediatrisk omvårdnad har också bidragit till de förbättrade resultaten.

 

Film om förtidigt födda barn 

10 procent av alla barn föds för tidigt, vilket innebär före vecka 37. Se hur Karolinska Sjukhuset jobbar för att ge de för tidigt födda barnen den bästa hjälpen och optimera förutsättningarna för en bra start på livet.

 281-2022-MARK

 

PRIMÄR APNÉ                        

Hos prematura spädbarn är andningssystemet och de områden i hjärnan som reglerar andningen ofullständigt utvecklat och det kan leda till andningsstörningar, primär apné. När gestationsåldern är låg och förekommer i kombination med låg födelsevikt ökar risken för spontana apnéepisoder, som brukar debutera två till tre dagar efter förlossningen.

 

Andningsuppehåll som vara i mer än 20 sekunder

En apnéepisod definieras som ett andningsuppehåll på mer än 20 sekunder. Kliniskt kan ett sådant andningsuppehåll vara förenat med långsammare hjärtfrekvens och/eller minskad syresättning av blodet. Hos spädbarn som drabbas av en apnéepisod kan huden bli blek eller cyanotisk (blåaktig) samtidigt som barnet uppvisar minskad muskeltonus. Lindrigare episoder kan behandlas med taktil stimulans medan svårare episoder kräver farmakologisk intervention med stimulerande läkemedel som koffein.

 

Orsak till primär apné och andningsuppehåll?

Adenosin är en signalsubstans som påverkar nervcellernas aktivitet och minskar andningsarbetet. Man vet att adenosin och koffein trots att de har motsatt effekt binder till samma receptorer i det centrala nervsystemet. Med koffein kan man därför direkt motverkar adenosinets effekt. Det sker genom att koffeinet hindrar adenosin från att interagera med receptorerna, vilket leder till ökad andningsfrekvensen.

 

ANDNÖDSSYNDROM (RDS)

Neonatalt andnödssyndrom (Respiratory distress syndrom, RDS) är ett vanligt tillstånd hos prematura spädbarn. RDS är ett samlingsbegrepp för en komplex klinisk bild som orsakas av underutvecklingen i andningssystemet. Sjukdomens svårighetsgrad och incidens är direkt kopplat till graden av prematuritet. Barn som är födda före graviditetsvecka 28 löper större risk att utveckla RDS.

 

Brist på lungsurfaktant

Den andningssvikt som RDS orsakar hos prematura spädbarn beror på brist på lungsurfaktant som leder till att lungorna kollapsar vid utandning. Surfaktant behövs för att skapa en biofilm som täcker alveolernas invändiga väggar och gör det möjligt för lungorna att expandera och undvika kollaps (atelektas) under utandningsfasen. Brist på surfaktant leder till stora andningssvårigheter med nedsatt syresättning, ökat andningsarbete och behov av andningsstöd. RDS kan leda till bestående skador eller i värsta fall att barnet avlider.  

Jämfört med fullgångna barn har prematura spädbarn vanligen en mindre mängd tillgänglig surfaktant som ytterligare minskar till följd av RDS. Man kan tillföra surfaktant och därmed lindra symptomen av RDS och möjliggöra att den endogena mängden surfaktant ökar.