HOME > We Act

We Act

We Act - ett världsomspännande program

We Act – We Actively Care for Tomorrow är ett uttryck för vår vilja att främja hållbara beteenden.


We Act är ett koncerngemensamt program med medarbetarinitiativ med en positiv påverkan på miljö och samhälle, till nytta för både Chiesi och för de som påverkas av Chiesi (läs vårt hållbarhetsmanifest nedan).

 

weact

 

Hållbarhetsmanifest

Vi lever i en tid med stora förändringar. Planeten exploateras på ett ohållbart sätt och är idag inte i balans. Vi har förändrat vårt sätt att leva och vår syn på samhället. De sköra och sårbara betalar priset: de blir ofta bortglömda när alla andra rusar framåt.


På Chiesi är vi övertygade om att vi måste ta hand om vår planet och de människor som lever här, att vi ser värdet av ömsesidig solidaritet och blir medvetna om att varje individ och levande varelse är unik och oersättlig.


Vi vill ge sköra och sårbara tillgång till vetenskap av högsta klass, de ska veta att vi lyssnar och förstår dem, som människor och inte endast som patienter.


Vi vill vara en god kraft som medvetet främjar en ny slags företagande, som har en positiv effekt på samhället och naturen, som värnar om våra resurser och skapar en ny hållbar balans. Allas välbefinnande beror på denna balans. Och för oss är detta den enda verkliga vägen till utveckling.

 

39_scriita_weact