HOME > Chiesi globalt
print.png
email.png

Tillåter behandling av personuppgifter
Ange e-postadress
Invalid email
Email Sent
Tillåter behandling av personuppgifter

 Chiesi - ett av världens ledande läkemedelsbolag

 

Chiesi utvecklar och distribuerar läkemedel i 65 länder och har 25 internationella bolag (i Europa, Amerika, Asien och Afrika). I dag är Chiesi ett av världens ledande läkemedelsbolag inom det respiratoriska området.

Nu har Chiesi även etablerats i Norden med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Under de kommande åren planerar vi att lansera ett antal läkemedel inom framför allt det respiratoriska området.

Läs gärna mer under rubriken Forskning och utveckling

 

Socialt ansvar

Chiesi tror starkt på människan och att varje företag bör inrikta sig på individen. Ett företags beslut och aktiviteter har en direkt påverkan på människor: patienter, företagets personal och familj, leverantörer, kunder, det lokala samhället, banker, myndigheter, media, konkurrenter och eventuellt andra berörda.

 

Corporate Social Responsibility för Chiesi innebär en god relation med samhället och våra medarbetare, med miljön och vår omgivning.

 

Chiesi Foundation Onlus

Chiesi Foundation Onlus  grundades 2005 och är en ideell organisation som syftar till att främja människors hälsa och att lindra patienters lidande genom forskning, kunskapsutbyte och utbildning av vårdpersonal. Tyngdpunkten ligger inom områdena respiratoriska, sällsynta och neonatala sjukdomar.

 

 

X

<<