HOME > Chiesi globalt
print.png
email.png

Tillåter behandling av personuppgifter
Ange e-postadress
Invalid email
Email Sent
Tillåter behandling av personuppgifter

Chiesi - världsledande inom lungsjukdomar

 

Chiesi utvecklar och distribuerar läkemedel i drygt 100 länder och har 30 internationella dotterbolag i Europa, Amerika, Asien och Afrika. I dag är Chiesi ett av världens ledande läkemedelsbolag inom det respiratoriska området.

Läs gärna mer under rubriken Forskning och utveckling

 

Socialt ansvar

Chiesi tror starkt på människan och att varje företag bör inrikta sig på individen. Ett företags beslut och aktiviteter har en direkt påverkan på människor: patienter, företagets personal och familj, leverantörer, kunder, det lokala samhället, banker, myndigheter, media, konkurrenter och andra berörda.

 

Shared Value – ett friskare och grönare samhälle

Vi arbetar utifrån ett koncept kallat Shared Value. Det betyder att vi med vår verksamhet vill bidra till att lösa samhällsutmaningar och möta sociala och miljömässiga behov. Socialt värdeskapande handlar bland annat om att nå fler patienter i behov med våra mediciner. Miljömässigt betyder det att kunna göra mer nytta med minskad klimatpåverkan. Det gör samhället både friskare och grönare. Vår bakgrund som familjeägt företag ger en grund för ett långsiktigt hållbarhetsengagemang som gynnar både patienter, samhället och företaget i sig. Vi kallar det för trippelt värdeskapande. 

Chiesi avsätter drygt 20 procent av omsättningen på forskning och utveckling för att hitta nya läkemedel och behandlingar. Det kan på sikt bidra till att nya mediciner kan utvecklas och ger Chiesi möjligheter att växa och utvecklas samtidigt som nyttas skapas för samhället och patienterna.

 

Chiesi är drivande bakom det hållbarhetsmanifest som den svenska läkemedelsbranschen, genom branschorganisationen LIF, arbetar med. Hållbarhetsmanifestet klargör hur alla medlemmar i LIF ska hjälpas åt för att öka takten i hållbarhetsarbetet. Målet är att det också ska inspirera medlemsföretagen att utvecklas i riktning mot FN:s globala mål i Agenda 2030. Vi försöker påverka vår omvärld i en positiv riktning och är stolta över att Chiesi tagit initiativ till hållbarhetsmanifestet. Nästa steg är att undersöka hur vi kan sprida det till andra länder.

  

Chiesi Foundation Onlus

Chiesi Foundation Onlus grundades 2005 och är en ideell organisation som syftar till att främja människors hälsa och att lindra patienters lidande genom forskning, kunskapsutbyte och utbildning av vårdpersonal. Tyngdpunkten ligger inom områdena respiratoriska, sällsynta och neonatala sjukdomar.

 

Våra produktionsanläggningar

Chiesi Group har tre produktionsanläggningar. De ligger i Parma, Italien, Blois-La Chaussée-Saint-Victor i Frankrike samt Santana de Parnaíba i Brasilien.

 

För att effektivisera tillverkningen och öka flexibiliteten har produktionsanläggningen i Parma sedan 2008 använt sig av verktyg och system inspirerade av principerna för Lean Manufacturing. Systemet har gjort det möjligt för oss att uppnå kvantitativa mål, samtidigt som operatörernas deltagande i förbättringsarbetet har ökat. Något som fört med sig många fördelar när det kommer till kompetensutveckling, motivation och arbetsklimat. På grundval av de positiva resultaten har projektet utvecklats under åren genom en bredare tillämpning av de testade systemen och gradvis införande av andra förbättringsverktyg. Vi arbetar kontinuerligt med hur vi på olika sätt kan förbättra vår verksamhet, där införandet av verktyg och processer inspirerade av Lean Manufacturing är en insats som hjälper oss i vår strävan mot att vara världsledande i allt vi gör.  

 

X

<<