HOME > Our company
print.png
email.png

Tillåter behandling av personuppgifter
Ange e-postadress
Invalid email
Email Sent
Tillåter behandling av personuppgifter

 Chiesi satsar på forskning & utveckling av innovativa läkemedel

 

Vi är ett internationellt företag, med huvudkontor i Parma, Italien. Med 80 års erfarenhet och ett starkt fokus på forskning, utveckling, tillverkning och kommersialisering av innovativa läkemedel inom våra terapiområden respiratoriska sjukdomar, neonatologi, sällsynta sjukdomar och specialistvård.

Med en omsättning på mer än 1,4 miljarder euro för Chiesi Group är vi bland de 50 största läkemedelsföretagen i världen. Våra produktionsanläggningar finns belägna i Parma, Italien, Blois (Frankrike) och Santana De Parnaiba (Brasilien).

 

Våra FoU-centra i Parma (Italien), Paris (Frankrike), Cary (USA), Chippenham (UK) och FoU-teamet från det nyligen förvärvade danska företaget Zymenex, integrerar våra ansträngningar att avancera Chiesis prekliniska, kliniska och registrerade program.

Vi exporterar till mer än 70 länder med en direkt närvaro i 26. Chiesi Group sysselsätter cirka 4 500 personer, varav 560 är avsedda för FoU-verksamhet och 720 av dem arbetar på produktionsanläggningarna i Italien, Frankrike och Brasilien.

 

Mission och värderingar

Vår målsättning är att bli erkänd som en forskningsfokuserad internationell koncern, som kan utveckla och kommersialisera innovativa läkemedelslösningar för att förbättra människors livskvalitet.

Vi önskar behålla ett entreprenöriellt team av hög kvalitet som kännetecknas av självförtroende och en samarbetsanda.

Vårt mål är att kombinera engagemanget för resultat med integritet, som verkar på ett socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt. 

Vänligen läs mer om vår mission och våra värderingar här.

 

Socialt ansvar

Chiesi tror starkt på människan och att varje företag bör inrikta sig på individen. Ett företags beslut och aktiviteter har en direkt påverkan på människor: patienter, företagets personal och familj, leverantörer, kunder, det lokala samhället, banker, myndigheter, media, konkurrenter och eventuellt andra berörda.

 

Corporate Social Responsibility innebär för Chiesi en god relation med samhället och våra anställda, med miljön och vår omgivning. Det är inte en tillfällig eller ett avgörande fenomen, men det är en praxis som är grundläggande inom alla aspekter av vårt företag och vårt sätt att göra affärer: produktion, distribution, kommunikation, våra relationer med patienter och möjligheten att utgöra ett stöd.

 

Vi arbetar för att kunna matcha en hållbar tillväxt av verksamheten samtidigt som vi ökar vårt sociala engagemang, alltid med utgångspunkten av våra värderingar och vår identitet. Detta har lett till ett skydds- och miljösäkerhetsprogram, ett initiativ som skapats för våra anställda, patienter och samhällen där vi verkar. Vårt sociala ansvar har inga geografiska gränser.

 

Chiesi Foundation

Chiesi Foundation grundades 2005 och är en ideell organisation som syftar till att främja människors hälsa och att lindra patienters lidande genom forskning, kunskapsutbyte och utbildning av vårdpersonal. Tyngdpunkten ligger inom områdena respiratoriska, sällsynta och neonatala sjukdomar.

 

 

 

 

Chiesi i korthet:

  • Fyra internationella forskningscentra 
  • Tre produktionsanläggningar
  • 1 300 aktiva patent
  • 42 pågående projekt i olika faser av klinisk utveckling
  • Våra läkemedel finns tillgängliga i mer än 89 länder