HOME > Vårt företag
print.png
email.png

Tillåter behandling av personuppgifter
Ange e-postadress
Invalid email
Email Sent
Tillåter behandling av personuppgifter

Chiesi i Norden – snabb och hållbar tillväxt

Vårt nordiska dotterbolag ingår i den internationella, familjeägda läkemedelskoncernen Chiesi Group och är ett läkemedelsföretag verksamt inom forskning och utveckling, samt tillverkning av innovativa läkemedel. Våra terapiområden:

 

• Respiratoriska sjukdomar
• Neonatologi
• Sällsynta sjukdomar
• Specialistvård

 

Vi ansvarar även lokalt för farmakovigilans, compliance, medical affairs och finans. Vi har ett stort fokus på hållbarhet för all vår verksamhet. 

 

Här finns vi
Chiesi i Norden har kontor i centrala Stockholm och har även en forsknings- och utvecklingsavdelning intill Karolinska Institutets campus. Det ger Chiesi möjligheter att vara en stark partner i svenska life science-sammanhang och att arbeta nära universitetet och forskningen.

 

Chiesi investerar i Norden inom biotech och pharma

Fokus för verksamheten har sedan starten 2014 varit att lansera Chiesi Groups produktportfölj på den nordiska marknaden samtidigt som vi arbetar mot att bli marknadsledande inom terapiområdena sällsynta sjukdomar och specialistvård. Som ett led i det arbetet förvärvades Zymenex, ett dansk-svenskt biotechbolag specialiserade inom terapiområdet sällsynta sjukdomar. Sammantaget är vi ungefär  100 engagerade medarbetare i Danmark, Finland, Norge och Sverige som varje dag arbetar för att förbättra patienters vardag. Vår företagskultur betonar vikten av att samarbeta, sätta människor först och utbyta kunskap för bästa resultat.

 

Chiesi Group en ledande läkemedelskoncern

Chiesi Group är en internationell, familjeägd läkemedelskoncern med säte i italienska Parma med närmare 6 500 anställda. Över 20 procent av omsättningen investeras i forskning och utveckling, där fokus ligger på innovativa läkemedel inom tre områden: andningssjukdomar, neonatalmedicin och sällsynta sjukdomar. Bolaget grundades 1935. Idag är Chiesi världsledande inom många av våra specialistområden och utvecklar och distribuerar läkemedel i drygt 100 länder genom 30 dotterbolag; i Europa, Amerika, Asien och Afrika. Chiesi etablerades i Norden 2014 och har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

 

Corporate Social Responsibility – på riktigt

En stark familjekoppling och engagemang för hållbarhet präglar Chiesi, som sedan 2019 har en certifiering som B Corp-bolag. Med det följer åtaganden att lönsamhet måste kombineras med ansvar för en rad faktorer som miljö̈ och social hänsyn. Vi är det största internationella läkemedelsbolaget som har den här certifieringen och vi sporrar gärna andra inom vår sektor att följa efter. Certifieringen sätter sin prägel på alla våra relationer med anställda, kunder och leverantörer.

 

Vi arbetar också med Shared Values. Det innebär att vi med vår verksamhet vill bidra till att lösa samhällsutmaningar och möta sociala och miljömässiga behov. Vi avsätter 20 procent av omsättningen på forskning & utveckling för att hitta nya läkemedel och behandlingar.

 

FAKTA CHIESI

  • Familjeägt läkemedelsföretag: Grundades för 85 år sedan i Parma, Italien
  • Global omsättning: 2,4 miljoner euro 2021
  • Globalt antal anställda: ca 6 500 personer
  • Chiesis omsättning i Norden: 46 miljoner euro 2019. Målet för omsättningen 2019 är 42 miljoner euro
  • Nordiska bolaget antal anställda: 120 personer