HOME > Våra Mål Och Värderingar

Våra Mål Och Värderingar

Med människan i fokus

Genom vår verksamhet påverkar vi människor: patienter, personal och deras familjer, leverantörer, kunder, det lokala samhället, banker, myndigheter, media och konkurrenter. Vi vill vara en positiv kraft. Att vi har god relation med samhället, våra anställda och att vi tar ansvar för miljön och vår omgivning är därför högsta prioritet. Vi tillämpar dagligen våra värderingar i det arbete vi utför och i relationer gentemot anställda och partners.

 

Vi är alla Chiesi

Allt börjar med människorna som jobbar hos oss. Tillsammans och med en stark teamanda skapar vi förutsättningar till att trivas, växa och utvecklas. För oss är den etiska aspekten alltid vägledande.

 

Genom innovationskraft och entreprenörskap skapar vi värde, idag och i framtiden. Då är det viktigt att vi också har kompetensen att uppskatta och förutse risker. Genom att jobba som ett team lyckas vi ta tillvara på nya forskning- och utvecklingsmöjligheter.

 

Mission/Vår målsättning

Vårt mål är att erkännas som en forskningsinriktad internationell koncern som kan utveckla och kommersialisera innovativa läkemedel för att förbättra människors livskvalité. Vi vill upprätthålla en entreprenörsanda som levererar hög kvalitet och kännetecknas av självförtroende och samarbetsanda. Vårt mål är att kombinera engagemang för resultat med integritet och fungera på ett socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt.

 

Values/Våra värderingar

Vi har alltid hållit oss till våra värderingar för att nå våra företagsmål och tillämpar dem varje dag i arbetet och i våra relationer med anställda och våra partners.

 

Pålitligt företag

Vi vill bli erkända av alla våra intressenter som ett företag som främjar ett öppet etiskt beteende på alla nivåer, i enlighet med de normer och regler som är inspirerade av principerna för företagens sociala ansvar.

 

Fokus på individen

Vi är övertygade om att våra anställda är vår mest värdefulla tillgång. Vi kommer därför att sträva efter att kontinuerligt främja och tillfredsställa utvecklingsbehov med särskild uppmärksamhet på kvaliteten, vår arbetsmiljö och allas välbefinnande.

 

Laganda

För att nå våra mål räcker det inte med specialister som arbetar på egen hand. Vår framgång kommer från alla våra anställda som arbetar tillsammans som ett team där alla är medvetna om att teamets framgång är viktigare än individuell framgång.

 

Vi är alla Chiesi

Alla anställda är en integrerad del av vårt företag som bidrar till dess framtid och är förespråkare för våra värderingar. Vi är alla ansvariga för företagets rykte i alla sammanhang och gentemot alla intressenter.

 

Värdegenerering

Vår drivkraft är att generera värde idag och i framtiden genom entreprenörskap och innovation. Entreprenörskap innebär att ha kompetens att ta ansvar och beräkna risken för att utmana nutiden och ta tag i möjligheter som är i linje med våra principer. Innovation innebär förmågan att ständigt förändras genom en konsekvent process för att uppskatta värdet av intuition och genereringen av idéer som kommer från vårt professionella samhälle.

 

Vårt fokus är våra kunder

Vi strävar efter att kontinuerligt uppskatta och uppfatta våra kunders behov och garantera dem att bli nöjda genom att vara lyhörda, genom våra produkter / tjänster och den passion för relationer som vi visar i vårt dagliga arbete.