HOME > Chiesis samhällsengagemang

Chiesis samhällsengagemang

Vi vill bidra till ekonomiskt, social miljömässig och kulturell hållbarhet i samhället. Basen är en tro på principen om ”shared value”; att skapa avkastning både för företaget och för samhället.


För att säkerställa en positiv påverkan på samhället, förs en dialog med lokala intressenter och utvecklar sociala och kulturella projekt i gemensamma nätverk.

Help a Little

Ett sådant projekt är Help a Little/First Day Gift, som drivs i samverkan med svenska Prematurförbundet. Projektet stödjer socialt och ekonomiskt utsatta familjer med för tidigt födda barn. Karolinska sjukhusets neonatalavdelningar säkerställer att donationerna går direkt till behövande familjer.

För renare vatten

Varje år genomför Chiesi We Act Day, en dag då alla medarbetare i Norden deltar i en samhällsförbättrande aktivitet. Hösten 2022 gav sig Chiesis medarbetare ut i kanoter och plockade skräp i Stockholms skärgård. 

Plogging

Varje år genomför Chiesi We Act Day, en dag då samtliga medarbetare deltar i en samhällsförbättrande aktivitet. 2019 genomförde samtliga medarbetare i Norden en plogging-aktivitet. Tillsammans samlade Chiesis medarbetare bland annat upp 300 kilo sopor och skräp runt Stockholms Centralstation.