HOME > Chiesis samhällsengagemang

Chiesis samhällsengagemang

Vi vill bidra till ekonomiskt, social miljömässig och kulturell hållbarhet i samhället. Basen är en tro på principen om ”shared value”; att skapa avkastning både för företaget och för samhället.


För att säkerställa en positiv påverkan på samhället, förs en dialog med lokala intressenter och utvecklar sociala och kulturella projekt i gemensamma nätverk.

 

För renare vatten

Varje år genomför Chiesi We Act Day, en dag då alla medarbetare i Norden deltar i en samhällsförbättrande aktivitet. Hösten 2022 gav sig Chiesis medarbetare ut i kanoter och plockade skräp i Stockholms skärgård. 

Plogging

Varje år genomför Chiesi We Act Day, en dag då samtliga medarbetare deltar i en samhällsförbättrande aktivitet. 2019 genomförde samtliga medarbetare i Norden en plogging-aktivitet. Tillsammans samlade Chiesis medarbetare bland annat upp 300 kilo sopor och skräp runt Stockholms Centralstation.