HOME > KOL > SÅ MOTIVERAR DU DINA KOL-PATIENTER ATT BÖRJA TRÄNA
print.png
email.png

Tillåter behandling av personuppgifter
Ange e-postadress
Invalid email
Email Sent
Tillåter behandling av personuppgifter

Så motiverar du dina
KOL-patienter att börja träna

Lyft fördelarna och börja i liten skala! Även om lungfunktionen hos en KOL-patient aldrig kan normaliseras, går det att med rätt typ av träning förbättra hälsan och livskvalitet.
Informera patienten om att de genom träning kan öka den fysiska kapaciteten, minska dyspné, ångest, depression och risken för tidig död. Det är också viktigt erbjuda stöd och hjälp på en nivå som utgår ifrån patientens förutsättningar.1

Träningrekommendationer

1. 6-minuterstestet
Personer med KOL bör göra ett sex minuters gångtest innan träningen startar och följas upp med samma test efter avslutad träningsperiod.

Testet är enkelt och går ut på att se hur långt patienten kommer på sex minuter. Kommer patienten en kortare sträcka än 350 meter bör träningen inledas på en lägre intenstitetsnivå.

Det optimala är att vid genomförandet av testet ha en gångsträcka på 30 meter, men även kortare sträckor kan användas. Det är dock viktigt att uppföljning av testet alltid sker på samma sätt. Gångmatta/löpband bör inte användas. Att använda en gångsträcka på 10, 15 eller 20 meter går alltså bra. Det viktiga är att man har samma sträcka vid alla mätningar – patienten jämförs ju med sig själv.
2. Stabilt skede – måttlig till hög intensitetsnivå
Efter utvärdering: Sätt upp individuellt mål tillsammans med patienten utifrån förutsättningarna.
● Gång- eller cykelträning
● Bassängträning (framför allt bra för personer med samsjuklighet)
● Styrketräning för armar och ben (muskulär uthållighetsträning och muskulär styrketräning)
● Balansträning
3. Exacerbation – lägre intensitetsnivå
Efter utvärdering: Sätt upp individuellt mål tillsammans med patienten utifrån dennes förutsättningar.
● Promenader
● Trappgång
● Lätt styrketräning
● Uppresning från stol
● Andra lättare aktiviteter efter förmåga
Ladda ner eller
beställ träningstips
Alla personer med KOL har stor nytta av fysisk träning oavsett hur svår dyspné och grad av sjukdom de har. Träningstipsen kan vara ett sätt att motivera patienterna till träning och gör det enkelt för dem att komma igång
Beställ material
Träning en fråga om liv
och död vid KOL
Läs mer
Ladda ner eller
beställ träningstips
Alla personer med KOL har stor nytta av fysisk träning oavsett hur svår dyspné och grad av sjukdom de har. Träningstipsen kan vara ett sätt att motivera patienterna till träning och gör det enkelt för dem att komma igång
Beställ material