HOME > KOL > TRÄNING EN FRÅGA OM LIV OCH DÖD VID KOL
print.png
email.png

Tillåter behandling av personuppgifter
Ange e-postadress
Invalid email
Email Sent
Tillåter behandling av personuppgifter

Träning en fråga om liv och död
vid KOL

Det finns andra orsaker till KOL än rökning. Särskilt när du möter unga icke-rökare som har KOL är det viktigt att fråga vad de jobbar med. Medicinsk behandling kommer inte att hjälpa dem tillräckligt om arbetsmiljön förvärrar sjukdomen.

Ridinstruktör, snickare, sömmerska och KOL?

Studier visar att cirka 15 procent av all KOL beror på gas, damm och rök i arbetslivet. Ingen vet säkert vilka nivåer, ämnen och miljöer som är skadliga och bidrar till KOL.1,2 Fråga alltid KOL-patienter om de har utsatts för gas, damm eller rök. Det här är några exempel på yrken där risken för KOL är förhöjd: lantbrukare, brandman, textilarbetare, gruvarbetare, svetsare, stenarbetare, bergarbetare och byggnadsarbetare.2

Krossade yrkesdrömmar

Det är mycket står på spel när en ung person får diagnosen KOL. Man kanske måste byta arbete eller yrkesinriktning. Det gäller att individanpassa informationen så att den landar väl hos mottagaren och leder till förändring. Många har satsat hårt på utbildning, studielån och karriär. Att få höra att arbetsmiljön kan vara skadlig när man gillar sitt jobb kan ställa hela livet på ända.

Om jobbet är skadligt, ge ärlig feedback

Var tydlig med att du vill patienten väl, hjälp till att se möjligheterna i yrkeslivet. Ge gärna konkreta råd och diskutera igenom alternativ. Det kanske går att lösa arbetsmiljön på den nuvarande arbetsplatsen, eller så kanske det går att ändra inriktning eller avdelning. Om du misstänker att jobbet har bidragit till KOL ska patienten få information om möjligheten att anmäla det som arbetsskada.

Oavsett orsak till KOL – träning är viktig

Störst nytta gör den fysiska träningen om den startar i ett tidigt skede av sjukdomen. Men rädslan och obehaget att bli andfådd kan göra att man avstår från att anstränga sig. Det är viktigt att personer med KOL blir informerade om att fysisk träning minskar risken för tidig död, minskar andfåddhet och förbättrar livskvalitén. Din kunskap och information är viktig eftersom du kan vägleda patienterna så att de söker och får hjälp av sjukgymnast när det behövs.3,4
1. Läkartidningen. 2015;112:DR9Z
2. Thoren K, Brisman J L:äkartidningen nr 8 2007 volym 104, 3656-58.
3. Emtner M, Wadell K, Läkartidningen.se 2017-01-26
4. Puhan M, Scharplatz M, Troosters T, et al. Pulmonary rehabilitation following exacerbations of chronic obstructive
pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2009;(1):CD005305.
Det finns många bra
anledningar att träna,
KOL är den bästa!
Information om fördelarna med träning vid KOL och tips för att börja träna.
Beställ väntrumsaffisch
Träning kan
bromsa KOL
Läs mer
Det finns många bra
anledningar att träna,
KOL är den bästa!
Information om fördelarna med träning vid KOL och tips för att börja träna.
Beställ väntrumsaffisch