HOME > KOL > TRÄNING KAN BROMSA KOL
print.png
email.png

Tillåter behandling av personuppgifter
Ange e-postadress
Invalid email
Email Sent
Tillåter behandling av personuppgifter

Träning kan bromsa KOL

Över 60% av KOL-patienterna är oroliga över hur deras sjukdom kommer att påverka livskvaliteten och vill vara mer fysiskt aktiva än de kan.1
Det krävs kunskap, erfarenhet och magkänsla för att lyckas inspirera dem till rökstopp, träning och bra matvanor, men det finns mycket att vinna. Fysisk aktivitet leder till förbättring av livskvalitet, dyspné, kondition och styrka, dessutom minskar risken för tidig död.2 Beställ gärna affischen med tydliga illustrationer av lungorna.

#1 Hitta rätt träningsdos

Träning med högre intensitet ger bättre effekt, men följsamheten till alltför intensiv träning minskar.3 Börja på låg nivå och öka efterhand. Ge tips om träning och sätt upp ett tydligt mål som patienten bör klara till nästa gång ni ses.

#2 Varning för viktnedgång

Att kolla vikten ofta gör det lätt att upptäcka viktnedgång i tid. Maten är viktig vid KOL eftersom patienterna har ett ökat näringsbehov som många patienter inte är medvetna om. En del behöver lägga till extra mellanmål för att få i sig tillräckligt med energi.4

#3 Fler möten förbättrar

En kartläggning av KOL visar att många patienter hämtar ut antikolinergika i flera år utan att ha kontakt med vården. Bättre uppföljning och fler återbesök leder till bättre sjukdomskontroll och kostnadsbesparing. Vården vid svåra excacerbationer kostar i genomsnitt 30 000 kronor, hur många vårdtillfällen som skulle kunna förebyggas med ett extra läkarbesök är svårt att bedöma. Ett läkarbesök kostar cirka 1000 kronor.4
Beställ affisch,
lungor
Beställ en anatomisk affisch med illustration av lungor, luftvägar och lungblåsor.
Beställ affisch
Så motiverar du dina
KOL-patienter att
börja träna
Läs mer
Beställ affisch, lungor
Beställ en anatomisk affisch med illustration av lungor, luftvägar och lungblåsor.
Beställ affisch