HOME > Kontakt

Kontakt

Kontakt

Vänligen kontakta oss om du har frågor eller om det är något vi kan göra: infonordic@chiesi.com

Du är alltid välkommen att kontakta oss via telefon eller e­post om du har frågor eller önskar veta mer om något läkemedel.

Men i enlighet med bestämmelserna i svensk lag kan vi inte lämna någon information om våra läkemedel till patienter.

Följande kontaktuppgifter måste användas för kommentarer eller frågor om vårt företag och kan inte användas för att rapportera biverkningar av våraprodukter eller för medicinska frågor. För sådan rapportering, se avsnittet Farmakovigilans.