Chiesi är en av Sveriges bästa arbetsplatser

HOME > Nyheter & Pressmeddelanden > Chiesi är en av...
print.png
email.png

Tillåter behandling av personuppgifter
Ange e-postadress
Invalid email
Email Sent
Tillåter behandling av personuppgifter
Date: 31/03/2022

Läkemedelsföretaget Chiesi har utsetts till en av Sveriges 25 bästa arbetsplatser av Great Place to Work, som varje år rankar de organisationer i Sverige där medarbetarna har det bäst.

 

Chiesi Pharma AB är ett nordiskt dotterbolag till den familjeägda läkemedelskoncernen Chiesi Group, bland annat verksamma inom behandling av astma och KOL. Dotterbolaget grundades för 10 år sedan. Verksamheten växer fort och har idag över 90 medarbetare.

 

"Medarbetarnas engagemang är en av de viktigaste orsakerna till ett bra resultat och därför min högsta prioritet. Jag är extra stolt över att medarbetarna ger arbetsplatsen så höga betyg trots pandemin och att vi är en relativt ny arbetsgivare i Norden", säger Olav Fromm, VD, Chiesi Pharma AB.

 

Great Place to Work undersöker varje år arbetsplatskulturen för 20 miljoner medarbetare i 106 länder. Bakom studierna ligger 30 års forskning om vad som utmärker en bra arbetsplats. De allra bästa organisationerna rankas varje år på nationella listor. Bland annat bygger rankingen på medarbetarnas egna upplevelser av sin arbetsplats. Chiesi är certifierade av Great Place to Work för andra gången i rad och denna gång alltså med en topplacering.

 

Medarbetarundersökningen som ligger till grund för rankingen av Sveriges bästa arbetsplatser blir också en utgångspunkt för Chiesi att bli ännu bättre som arbetsgivare.

 

"Det är ett ständigt pågående arbete att säkerställa att vi är en bra arbetsplats. Nu tittar vi bland annat på hur vi kan göra så att företagets syfte och långsiktiga mål är väl förankrade så att alla medarbetare kan se sitt enskilda bidrag till verksamheten", säger Viktoria Petrell, HR Director Chiesi Nordic.

 

Hur blir man en bra arbetsplats? Olav Fromm ger sina bästa tips:

  • Engagemang grundas bland annat i delaktighet. Säkerställ därför att alla känner till vad som pågår och att alla kan vara med och påverka. Chiesi har t.ex. ett så kallat Townhall på teams varje fredag där händelser under veckan tas upp. Mötet är informellt och personligt och drivs av VD.
  • Det är viktigt med en trygg och tillåtande miljö. Vi vill ha en arbetsplats där medarbetarna vågar ta initiativ och testa nya lösningar.
  • Chiesi har ett stort hållbarhetsengagemang som alla medarbetare är delaktiga i. Detta leder också till stolthet och engagemang.
  • Satsa på medarbetarnas välmående och balansen mellan arbete och fritid. Vi har infört kvartalsvisa enskilda möten mellan varje medarbetare och chef för att kunna fånga upp stress, otydligheter eller annat som behöver åtgärdas i arbetet.
  • På Chiesi tror vi att alla medarbetare drivs av att utvecklas. Därför satsar vi mycket på detta. På Chiesi har alla en individuell utvecklingsplan och vi erbjuder utveckling genom både konkreta utbildningar och genom utökat ansvar i projekt och nya arbetsuppgifter.

Immagine1

149-2022-MARK