Chiesi Group och Karolinska Institutet inleder samarbete kring sjukdomar med stora medicinska behov

HOME > Nyheter & Pressmeddelanden > Chiesi Group och...
print.png
email.png

Tillåter behandling av personuppgifter
Ange e-postadress
Invalid email
Email Sent
Tillåter behandling av personuppgifter
Date: 14/05/2024
  • Samarbetet grundar sig i ett gemensamt engagemang för att främja medicinsk vetenskap och förbättra patientvården genom forsknings-, utvecklings- och innovationsinsatser.
  • Ett av de första fokusområdena inom detta samarbete kommer vara inom luftvägssjukdomar relaterade till prematur födsel.

 

Stockholm, 14 maj 2024 – Chiesi Group, ett forskningsinriktat internationellt läkemedelsföretag  tillkännager stolt undertecknandet av ett samarbetssavtal med Karolinska Institutet . Avtalet innebär att de två organisationerna kommer att samarbeta för att hitta terapeutiska lösningar inom områden där det finns stora medicinska behov.

Samarbetet mellan Chiesi och Karolinska Institutet (KI) kommer att bidra till forsknings- och utvecklingsinsatser för luftvägssjukdomar, sällsynta sjukdomar, sjukdomar som drabbar prematura barn och andra specialistvårdsindikationer. Chiesi Group och KI kommer att utbyta idéer, expertis och resurser för att påskynda övergången från vetenskapliga upptäckter till konkreta sjukvårdslösningar. Samarbetet bygger på ett gemensamt engagemang för att främja medicinsk vetenskap och förbättra patientvården genom gemensamma forsknings-, utvecklings- och innovationsinsatser.

Fabrizio Conicella, chef för innovation och kompetens på Chiesi, konstaterar: "Partnerskapet med Karolinska Institutet, ett världsberömt akademiskt centrum, kommer att ge betydande möjligheter att inte bara accelerera vår pipeline utan även att utforska och etablera nya innovativa sätt att arbeta mellan akademi och industri.

Mark Parry-Billings, chef för läkemedelsutveckling på Chiesi sammanfattar: "Vi är stolta över att kunna driva vårt arbete med KI genom detta samarbetsavtal. Vi kommer dra nytta av tidigare framgångar och får en plattform för ett nära och dynamiskt forsknings- och utvecklingspartnerskap inom en rad fokuserade vetenskapliga discipliner, till exempel inom området translationell medicin.”


Åsa Wheelock, biträdande chef för enheten för lungmedicin, Karolinska Institutet, Solna: ”Samarbetet visar vårt gemensamma engagemang för att främja vetenskaplig forskning och förbättra patientvården. KI och Chiesi har en lång och framgångsrik meritlista av samarbeten inom området luftvägssjukdomar och neonatologi. Denna allians ger en plattform för att utöka våra samarbeten utöver vårt pågående arbete för att undergruppera patienter i astma-KOL-spektrumet. Karolinska Institutets spetsforskning kan tillsammans med Chiesi omsättas till konkreta lösningar som hjälper patienter över hela världen.

Genom detta partnerskap är Chiesi Group och KI redo att driva innovation, påskynda vetenskapliga upptäckter och i slutändan förbättra för patienterna inom områden med stora behov.

Om Chiesi

Chiesi är en internationell, forskningsfokuserad biofarmaceutisk grupp som utvecklar och marknadsför innovativa terapeutiska behandlingar inom respiratorisk hälsa, sällsynta sjukdomar och specialvård. Företagets uppdrag är att förbättra människors livskvalitet och agera ansvarsfullt mot både samhället och miljön. Genom att ändra sin juridiska status till ett Benefit Corporation i Italien, USA och Frankrike är Chiesis åtagande att skapa värde för samhället som helhet juridiskt bindande och centralt för företagsomfattande beslutsfattande. Som ett certifierat B Corp sedan 2019 är Chiesi en del av en global gemenskap av företag som uppfyller höga krav på social och miljöpåverkan. Företaget har som mål att nå netto-noll utsläpp av växthusgaser (GHG) till 2035. 

Med mer än 85 års erfarenhet har Chiesi sitt huvudkontor i Parma (Italien), verkar i 31 länder och har drygt 6 500 anställda, varav 100 i Norden.

Koncernens forsknings- och utvecklingscenter i Parma arbetar tillsammans med sex andra viktiga FoU-nav i Sverige, Frankrike, USA, Kanada, Kina och Storbritannien. Chiesis svenska forskningsanläggning, belägen vid Campus Solna, är specialiserad på biologisk utveckling och translationell medicin. För ytterligare information, besök www.chiesipharma.se.

Om Karolinska Institutet (KI)

Som ett av världens främsta medicinska universitet står KI för den enskilt största andelen av all akademisk medicinsk forskning som bedrivs i Sverige. KI erbjuder också landets bredaste utbildningsutbud inom medicin och hälsovetenskap.