Chiesi Group tillkännager att hederspresident Dr. Paolo Chiesi har gått bort

HOME > Nyheter & Pressmeddelanden > Chiesi Group...
print.png
email.png

Tillåter behandling av personuppgifter
Ange e-postadress
Invalid email
Email Sent
Tillåter behandling av personuppgifter
Date: 05/03/2024

Parma, 5 mars 2024 - Chiesi Group tillkännager att hederspresident Dr. Paolo Chiesi har gått bort

 

Dr Paolo Chiesi var en grundpelare i företaget och formade det tillsammans med sin bror Alberto. Paolo Chiesi föddes i Parma 1940 och tog examen i kemi och farmaci. Han ledde företagets forsknings och utvecklingsarbete och möjliggjorde betydande vetenskapliga milstolpar inom respiratoriska, neonatala och sällsynta sjukdomsterapier.

 

Framgångarna har gett Paolo Chiesi ett anmärkningsvärt erkännande, såsom hederstiteln doktor i medicin och kirurgi som han tilldelades av universitetet i Modena och Reggio Emilia 2010. Han blev även hedersdoktor vid Karolinska Institutet i Stockholm 2019, som ett erkännande för hans decennier långa engagemang för att behandla respiratory distress syndrome hos för tidigt födda barn.

 

2023 blev han hedersordförande för Chiesi-gruppen. Hans närvaro har varit en inspiration för alla som har haft förmånen att samarbeta med honom, tack vare hans extraordinära vetenskapliga kunskap och exceptionella mänsklighet. Hans bortgång lämnar ett stort tomrum i alla som kände honom.

 

paolo-chiesi

 

Om Chiesi

Chiesi är ett internationellt, forskningsfokuserat läkemedelsföretag som utvecklar och marknadsför innovativa terapeutiska behandlingar inom respiratorisk hälsa, sällsynta sjukdomar och specialvård. Företagets mission är att förbättra människors livskvalitet och agera ansvarsfullt mot både samhället och miljön. Genom att ändra sin juridiska status till ett Benefit Corporation i Italien, USA och Frankrike är Chiesis åtagande att skapa ökat värde (shared value) för samhället som helhet juridiskt bindande och centralt för företagsomfattande beslutsfattande. Därtill är Chiesi B Corp certifierat sedan 2019 och därmed del av en global gemenskap av företag som uppfyller höga krav på sociala och miljömässiga prestationer. Företaget har som mål att nå netto-noll utsläpp av växthusgaser (GHG) till 2035.

Med mer än 85 års erfarenhet har Chiesi sitt huvudkontor i Parma (Italien), verkar i 31 länder och har drygt 6 500 anställda, varav 100 i Norden. Koncernens forsknings- och utvecklingscenter i Parma arbetar tillsammans med sju andra viktiga FoU-nav i Sverige, Frankrike, USA, Kanada, Kina, Storbritannien och Irland.

 

Chiesis svenska forskningsanläggning, belägen intill Karolinska Institutet, är specialiserad på biologisk utveckling och translationell medicin.