Chiesi inleder fas III-studie för ny inhalator med minskat klimatavtryck

HOME > Nyheter & Pressmeddelanden > Chiesi inleder fas...
print.png
email.png

Tillåter behandling av personuppgifter
Ange e-postadress
Invalid email
Email Sent
Tillåter behandling av personuppgifter
Date: 03/04/2024
  • Chiesi Group inleder en ny fas III-studie för att undersöka långsiktig säkerhet och tolerans av inhalationsspray med en ny drivgas med mindre klimatavtryck
  • Prövningen följer efter slutförandet av två korta kliniska säkerhetsstudier på den nya drivgasen samt tre kliniska farmakologistudier med en fast kombination av två läkemedeslsubstanser

 

Stockholm den 3 april 2024 - Det internationella läkemedelsbolaget Chiesi har påbörjat en långsiktig klinisk säkerhetsprövning i fas III1 för den nya plattformen för inhalatorer med lägre klimatpåverkan. I de nya inhalatorerna ersätts det nuvarande hydrofluorkarbon drivmedlet (HFC 134a) med en ny drivgas med mindre klimatavtryck (HFC 152a).

 

Chiesi har redan slutfört två kortare kliniska prövningar som undersökte säkerheten för den nya drivgasen1, samt kliniska farmakologistudier på den nya klimatminimala fasta kombinationen av ett inhalerat kortikosteroid och en långverkande bronkdilaterare. Dessa studier har gemensamt tillhandahållit tillfredsställande bevis för liknande prestanda och tolerans för den nya formuleringen jämfört med den nuvarande för patienter med astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

 

2019 var KOL den tredje vanligaste dödsorsaken globalt med 3,23 miljoner dödsfall.2 Samma år påverkades uppskattningsvis 262 miljoner människor av astma vilket orsakade 455 000 dödsfall.3 Många patienter med KOL och astma är beroende av spray-inhalatorer för behandling.

 

Utvecklingen av plattformen för sprayinhalatorer med lägre klimatpåverkan är ett viktigt steg på Chiesis resa för att uppnå nollutsläpp av växthusgaser senast 2035 samtidigt som man tillgodoser astma- och KOL-patienters behov av behandling.

 

- På Chiesi tror vi starkt på att patienter inte ska behöva bära ansvaret för klimatpåverkan när de överväger behandlingsalternativ som påverkar deras hälsa. Slutförandet av dessa ytterligare studier och starten av fas III-prövningen markerar en milstolpe i vår utveckling av nya inhalatorer med låg klimatåverkan, säger Giuseppe Accogli, VD för Chiesi Group.

 

Internationella riktlinjer för behandling av både astma och KOL stödjer konceptet att välja rätt medicinering för patienten för att minska risken för allvarliga så kallade exacerbationer (försämringsepisoder).5

 

- Vi tycker det är viktigt att utveckla inhalatorer som möter patienternas behov samtidigt som vi minimerar klimatpåverkan. Genom att ta itu med klimatförändringarna, en av de grundläggande orsakerna till respiratoriska sjukdomar, kan vi gynna både patienter och planeten på samma gång, säger Giuseppe Accogli.

 

Om Chiesi

Chiesi är en internationell, forskningsfokuserad biofarmaceutisk grupp som utvecklar och marknadsför innovativa terapeutiska behandlingar inom respiratorisk hälsa, sällsynta sjukdomar och specialvård. Företagets uppdrag är att förbättra människors livskvalitet och agera ansvarsfullt mot både samhället och miljön. Genom att ändra sin juridiska status till ett Benefit Corporation i Italien, USA och Frankrike är Chiesis åtagande att skapa delat värde för samhället som helhet juridiskt bindande och centralt för företagsomfattande beslutsfattande. Som ett certifierat B Corp sedan 2019 är Chiesi en del av en global gemenskap av företag som uppfyller höga krav på social och miljöpåverkan. Företaget har som mål att nå netto-noll utsläpp av växthusgaser (GHG) till 2035.

 

Med mer än 85 års erfarenhet har Chiesi sitt huvudkontor i Parma (Italien), verkar i 31 länder och har drygt 6 500 anställda, varav drygt 100 i Norden. Koncernens forsknings- och utvecklingscenter i Parma arbetar tillsammans med sju andra viktiga FoU-nav i Sverige, Frankrike, USA, Kanada, Kina, Storbritannien och Irland. Chiesis svenska forskningsanläggning, belägen intill Campus Solna, är specialiserad på utveckling av biologiska läkemedel och translationell medicin.

För ytterligare information, besök www.chiesipharma.se.

 

  1. Clinical Study to Assess the Effect of the New HFA-152a Propellant on Mucociliary Clearance. Available from: https://clinicaltrials.gov/study/NCT05875025A; Clinical Trials. Study to Compare the Effects of Two Propellants in Adults With Mild Asthma. Available from: https://clinicaltrials.gov/study/NCT05472662
  2. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/chronic-obstructive-pulmonary-disease-(COPD)
  3. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/asthma
  4. Pernigotti D,et al. . Reducing carbon footprint of inhalers: analysis of climate and clinical implications of different scenarios in five European countries. BMJ Open Respir Res. 2021 Dec;8(1):e001071. doi: 10.1136/bmjresp-2021-001071. PMID: 34872967; PMCID: PMC8650484.
  5. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. 2024 Gold Report. Available at: https://goldcopd.org/2024-gold-report/. Global Initiative for Asthma. 2023 Gina Main Report. Available at: https://ginasthma.org/2023-gina-main-report/.

 

 

Presskontakt

Annelie Barkelund

PA & External Communications Manager Mail: a.barkelund@chiesi.com

065-2024-MARK