Chiesi investerar 350 miljoner EURO i den första koldioxidsnåla sprayinhalatorn för astma och KOL

HOME > Nyheter & Pressmeddelanden > Chiesi investerar...
print.png
email.png

Tillåter behandling av personuppgifter
Ange e-postadress
Invalid email
Email Sent
Tillåter behandling av personuppgifter
Date: 04/12/2019

Kortsiktighet i debatten om klimatpåverkan och val av inhalatorer för patienter med astma och KOL kan medföra potentiellt skadliga[1] konsekvenser. Patientsäkerhet och medicinska behov ska inte behöva kompromissas bort av miljö- och klimatskäl. Det menar Chiesi Group som idag presenterar en lösning för en banbrytande dosreglerad sprayinhalator (pDMI) med minsta möjliga klimatpåverkan. Denna kommer att finnas tillgänglig för patienter senast i slutet av 2025. Tack vare en ny drivgas kan framtidens sprayinhalatorers koldioxidavtryck hamna i nivå med pulverinhalatorer (Dry Powder Inhalers, DPI)[2].

  • En miljövänligare dosreglerad sprayinhalator med minsta möjliga klimatpåverkan lanseras senast i slutet av 2025.
  • Ett kommersiellt avtal har tecknats med drivgasleverantören Koura.
  • Den nya inhalatorn kommer att säkerställa tillgång till de behandlingar patienter med astma och KOL behöver.

 

4 december 2019, Parma, ITALIEN; Den internationella forskande läkemedelskoncernen Chiesi (Chiesi Group) meddelar idag i samband med Förenta Nationernas konferens om klimatförändring (COP25) sin plan på att senast vid slutet av år 2025 lansera en banbrytande, klimatvänligare dosreglerad sprayinhalator (pressurized Metered Dose Inhaler, pMDI) för patienter med astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Chiesi Group fick en B CorpTM-certifiering i juni för sitt sociala och miljömässiga ansvarstagande och har åtagit sig att bli helt koldioxidneutrala senast år 2035. Chiesi Group är det första företaget inom läkemedelsbranschen som offentligt tillkännager en lösning för att avhjälpa sprayinhalatorers (pMDI:er) klimatavtryck utan att behandlingsmöjligheterna för aktuella patienter påverkas.

 

Chiesi Group har en femårig investeringsplan om totalt 350 miljoner euro för att ta fram och lansera den nya lösningen på marknaden. Den nya pMDI-inhalatorn skulle innebära ett minskat koldioxidavtryck med 90 %[3]. Chiesi Group tecknar ett kommersiellt avtal på flera miljoner euro med det ledande drivgasföretaget Koura om att säkra leverans av HFA 152a (1,1-difluoretan). Den nya drivgasen gör att  pMDI:ers koldioxidavtryck kan sänkas i nivå med pulverinhalatorer (Dry Powder Inhaler, DPI)[4]. Chiesi har redan investerat cirka 50 miljoner euro i anläggningar för den nya beredningen och kommer att arbeta tillsammans med Koura för att slutföra den toxikologiska redovisning som krävs av tillsynsmyndigheter runt om i världen innan kliniska prövningar inleds, enligt vad som krävs för varje nytt läkemedel.

 

Ugo Di Francesco, vd för Chiesi Group, säger:

”Vi anser att omsorg av patienters hälsa och miljön inte ska handla om kompromisser. Vi är stolta över att kunna leverera både pMDI- och DPI-inhalatorer samt att ha vidtagit ambitiösa åtgärder för att säkerställa patienternas fortsatta tillgång till de inhalatorsalternativ som bäst tillgodoser deras mediciniska behov medan vi samtidigt utvecklar den mest klimatmedvetna lösning som är möjlig. Att byta behandling på grund av icke-kliniska skäl kan få en negativ inverkan på patienters hälsa samt ytterligare slitage på resurser. Inför en framträdande global klimatkris måste vi alla ta vårt ansvar. Jag kan inte annat än uppmuntra övriga branschaktörer att följa efter.”

 

 

Bakgrundsinformation

Om Chiesi: Om Chiesi Group: Chiesi Farmaceutici S.p.A. är ett internationellt privatägt läkemedelsföretag med säte i Parma, Italien. Chiesi ägnar sig helhjärtat åt forskning i samt utveckling och försäljning av innovativa läkemedel inom andningssjukdomar, neonatalmedicin och sällsynta sjukdomar. Chiesis innovationer omfattar den första stamcellsprodukten som godkänts i Europa samt nya alternativ för allvarliga genetiska sjukdomar.

 

Chiesi är ett medelstort innovativt bolag som bidrar till sysselsättning, hållbar tillväxt och patienternas behov. De har fler än 5 600 anställda och år 2018 uppgick deras intäkter till 1 768 miljoner euro, varav 21,6 % investerades i FoU. Chiesis strategiska mål för 2019–2024 är att uppnå 2.5 biljoner euro i omsättning med hjälp av internationalisering, innovation och FoU samt personalutveckling, genom att integrera två nyckelaspekter: digitalisering och hållbarhet.

 

Chiesi i Norden: Totalt 70 anställda arbetar i Norden, varav 15 personer arbetar med Forskning och Utveckling. Chiesi har i Norden vuxit kraftigt de senaste åren och planerar att anställa ytterligare 10 personer under 2020. Under nästa år kommer även FoU att flytta till nyrenoverade lokaler på Karolinska Institutets Campus.

 

Chiesi är ett B Corp-certifierat företag – en ny typ av certifiering om god balans mellan syfte och vinst: Med certifieringen har Chiesi skyldighet att alltid överväga inverkan av beslutsfattande på sina anställda, kunder, leverantörer, samhällen och miljön. För närvarande finns det över 3 000 B Corp-certifierade företag världen över.

 

Chiesi förbinder sig att bli koldioxidneutrala senast 2035: Företagets målsättning meddelades av Ugo Di Francesco, VD för Chiesi Group, samt koncernchefen Alberto Chiesi september 2019.

 

Om Koura: Koura (före detta Mexichem) är ett globalt ledande företag inom utveckling, tillverkning och leverans av fluoroprodukter som spelar en avgörande roll i att förbättra människors vardag. Som del i bolagskoncernen Orbia där man samverkar för att tackla en del av världens mest komplexa utmaningar, är Koura en ledande leverantör av innovativa produkter och lösningar inom flera olika sektorer, däribland petrokemi, byggnadskonstruktion, transport och telekommunikation. Kouras produkter förekommer inom åtskilliga användningsområden såsom bland annat stadsplanering, lösningar för att hålla bostäder svala och matvaror färska, samt till och med inom behandling av andningssjukdomar genom att tillhandahålla den drivgas som används i 80 % av världens sprayinhalatorer. Med säte i Boston, är Koura verksamma runtom i världen, med lokaler i Runcorn i Storbritannien, Mexiko, St Gabriel i USA, Toronto, Mumbai samt Mihara och Tokyo i Japan.

 

Om 152a: 152a är en ny hållbar drivgas som har varit under utveckling hos Koura i flera år för att användas i sprayinhalatorer vid behandling av andningssjukdomar såsom astma och KOL. Spray-produkters övergång till 152a kommer att medföra en enorm minskning i inhalatorers koldioxidavtryck och leder till att sprayinhalatorers miljöpåverkan hamnar på samma nivå som andra så kallade ”gröna” inhalatorstekniker som t.ex. pulverinhalatorer (Dry Powder Inhalers, DPI:er).

 

 

Kontakta oss

Valentina Biagini

Senior Group Communication Manager

Tel: +39 348 7693 623

Email: v.biagini@chiesi.com

 

Harriet Barham

FTI Consulting

Tel: +32 474 81 96 29

Email: harriet.barham@fticonsulting.com

 

[1] https://bmjopen.bmj.com/content/inhaler-devices-and-global-warming-flawed-arguments

[2] https://www.zephex.co.uk/wp-content/uploads/2019/05/inh_20171201_0036.pdf

[4] https://www.zephex.co.uk/wp-content/uploads/2019/05/inh_20171201_0036.pdf