Chiesi Norden väljer att flyga fossilfritt

HOME > Nyheter & Pressmeddelanden > Chiesi Norden...
print.png
email.png

Tillåter behandling av personuppgifter
Ange e-postadress
Invalid email
Email Sent
Tillåter behandling av personuppgifter
Date: 31/03/2023

Aldrig tidigare har det varit så tydligt att alla måste bidra till att minska koldioxidutsläppen för att hejda den globala uppvärmningen. Därför väljer Chiesi att, i samarbete med Fly Green Fund, flyga på fossilfria bränslen.


För Chiesi Norden är hållbarhet ett ledord som genomsyrar hela verksamheten. Att den nordiska verksamheten nu beslutat att reducera utsläppet från sina flygresor är ett led i företagets mål att bli koldioxidneutrala till år 2035.

  • - Vi vill, inte bara minska utsläppen vid källan, utan också driva på omställningen och inspirera fler att följa vårt exempel. Bara genom att alla bidrar kommer vi att kunna hejda den globala uppvärmningen säger, Olav Fromm, VD, Chiesi Nordic.  


Den senaste IPCC* rapporten visar med all tydlighet att det är nödvändigt att agera nu och att världens utsläpp måste halveras på sju år. Ett huvudbudskap i rapporten är att vi måste sluta använda fossila bränslen. Precis som andra sektorer i samhället måste också flyget övergå till fossilfria och hållbara bränslealternativ.

  • - Dagens flygplan är tekniskt sett är redo för bränslebytet, men än så länge produceras begränsade mängder hållbara flygbränslen och det gör att priset är tre till fyra gånger högre än för fossilt flygbränsle. Därför är det verkligen glädjande att Chiesi väljer att minska sina utsläpp genom att flyga på hållbara flygbränslen. Om fler följer Chiesis exempel skapas incitament för investeringar och ökad produktion av hållbara flygbränslen både i Norden och globalt, säger David Hild, VD, Fly Green Fund.


Bioflygbränsle reducerar koldioxidutsläppet med cirka 80 procent jämfört med fossilt flygbränsle. För att det också ska klassas som hållbart är valet av råvara viktigt. Hållbart flygbränsle kan till exempel tillverkas av använd matolja, rester från skogs-, pappers- och livsmedelsindustrin, energigrödor, hushållssopor och till och med koldioxid utvunnet ur luften.

Förutom att bioflygbränslen reducerar koldioxidutsläppen visar flera studier att de även minskar de så kallade höghöjdseffekterna. Dessa klimateffekter kan uppstå i varierande grad när ett flygplan flyger på över 8 000 meters höjd, en höjd som de flesta inrikesflygningar inte når eller bara befinner sig på en kort stund.

Chiesi har som målsättning att snarast möjligt reducera koldioxidutsläppen och vara koldioxidneutrala senast 2035, vilket görs genom en mängd initiativ. Verksamheten går över till elbilar och företaget fokuserar på att kraftigt reducera utsläpp från inhalatorer för astma och KOL, för att nämna två konkreta exempel.

För mer information kontakta:


OlavFrom_web

Olav Fromm, Managing Director, Chiesi Nordic
+46 704 663 117
o.fromm@chiesi.com


David_Hild_CEO_Fly Green_Fund

David Hild, VD Fly Green Fund
+46 739 906 106
david@flygreenfund.se


Chiesi nordiska
dotterbolag ingår i den internationella, familjeägda läkemedelskoncernen Chiesi Group och är ett läkemedelsföretag verksamt inom forskning och utveckling, samt tillverkning av innovativa läkemedel. Till våra terapiområden hör respiratoriska sjukdomar, neonatologi, sällsynta sjukdomar och specialistvård. Vi ansvarar även lokalt för farmakovigilans, compliance, medical affairs, finans och har ett starkt fokus på hållbarhet för all vår verksamhet. Chiesi i Norden har kontor i centrala Stockholm och har även en forsknings- och utvecklingsavdelning intill Karolinska Institutets campus. Det ger Chiesi möjligheter att vara en stark partner i svenska Life Science-sammanhang och att arbeta nära universitetet och dess forskning.

CHIESI PHARMAS HÅLLBARHETSMÅL

Chiesi ska vara klimatneutrala senast 2035.   Läs mer här: Chiesi Pharma   och  https://actionoverwords.org/

Fly Green Fund grundades 2015 av Karlstad Airport, SkyNRG och NISA (Nordic Initiative for Sustainable Aviation). Fly Green Fund är en ekonomisk förening, utan vinstintresse, som ger företag och privatpersoner möjlighet att reducera sitt klimatavtryck vid flygresor genom hållbart lygbränsle. Målet är att, genom att öka efterfrågan, få igång storskalig lokal produktion av hållbara flygbränsle i Norden. På så sätt bidrar Fly Green Fund till att Sverige och Norden driver utvecklingen av hållbara flygbränsle och därmed minskar det globala klimatavtrycket. Fondens verksamhet stöds av Swedavia och SRF (Sveriges Regionala Flygplatser). http://www.flygreenfund.se/

 

*AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023 (ipcc.ch)

 

124-2023-MARK