Chiesi och Karolinska Institutet (KI) ingår samarbete kring precisionsmedicin för patienter med lungsjukdom

HOME > Nyheter & Pressmeddelanden > Chiesi och...
print.png
email.png

Tillåter behandling av personuppgifter
Ange e-postadress
Invalid email
Email Sent
Tillåter behandling av personuppgifter
Date: 17/10/2023

Stockholm den 16 oktober – Chiesi och Karolinska Institutet (KI) går samman i ett nytt forskningssamarbetsavtal. Partnerskapet är fokuserat på att främja biologisk karakterisering av patienter som lider av respiratoriska sjukdomar såsom astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

 

I linje med detta samarbete planerar Chiesi att stärka sin FoU-verksamhet intill campus Solna nära nyckelforskargrupper vid Karolinska Institutet med en expansion på mer än 20 procent under det kommande året.

 

– Chiesi Group är engagerad i att utveckla sin innovativa pipeline. Vi är därför stolta över vår Solna-anläggning som är en av åtta FoU-anläggningarna som vi har världen över. Vi rekryterar aktivt forskartalanger inom olika FoU-discipliner och startar fler viktiga projekt och infrastrukturinvesteringar, säger Giuseppe Accogli, Chiesi Group CEO under sitt besök i Stockholm.

 

Påskynda effektiva behandlingar inom lungsjukdomar
Professor Åsa Wheelock, grundare av Pulmonomics-gruppen samt chef för enheten för lungmedicin, Karolinska Institutet, fokuserar på experimentell lungmedicin och innovativ forskning som kombinerar ”big data”, bioinformatik och statistiska tekniker för att profilera molekylära subtyper inom kroniska lungsjukdomar. Åsa Wheelocks team kombinerar klinisk fenotypning med omfattande molekylära analyser, vilket resulterar i innovativa datadrivna metoder och djupgående mekanistiska insikter om tillstånd som bland annat KOL och astma.

 

Samarbetet visar på Chiesis och Karolinska Institutets gemensamma engagemang att forska kring den komplexa biologin hos respiratoriska sjukdomar. Det gemensamma målet är att påskynda utvecklingen av effektiva läkemedel, vilka i slutändan förbättrar livskvaliteten för patienterna.

 

– KI och Chiesi har en lång och framgångsrik meritlista av samarbeten inom området respiratoriska sjukdomar, framför allt när det gäller förebyggande av lungkollaps hos för tidigt födda barn. Vi är glada att fortsätta i dessa fotspår och utöka samarbetet mellan KI och Chiesi. Min forskargrupp har ett långvarigt intresse för multi-omics dataintegrationsutrymme, särskilt för subgruppering av patienter i astma-KOL-spektrumet. Samarbetet med Chiesi är betydande för vårt team och ett gott exempel på hur akademi och läkemedelsföretag kan samarbeta för att få ut maximalt av de datamängder som genereras i våra respektive världar. Denna typ av återanvändning som fortfarande finns av data för att underlätta datadrivna meta-multiomics-undersökningar av respiratoriska sjukdomar är avgörande för att uppnå våra mål inom precisionsmedicin. Med tanke på hur kostsamma dessa typer av studier är behöver vi hitta kreativa sätt att använda de resurser som investeras av privata och allmänna intressen på ett optimalt sätt för att möta de höga otillfredsställda medicinska behoven inom flera kritiska lungsjukdomar, säger Åsa Wheelock.

 

 

Om Chiesi
Chiesi är ett internationellt, forskningsfokuserat biofarmaceutiskt företag som utvecklar och marknadsför innovativa terapeutiska behandlingar inom respiratorisk hälsa, sällsynta sjukdomar och specialicerad vård. Företagets uppdrag är att förbättra människors livskvalitet och agera ansvarsfullt mot både samhället och miljön. Genom att ändra sin juridiska status till ett Benefit Corporation i Italien, USA och Frankrike är Chiesis åtagande att skapa ökat och gemensamt värde för samhället som helhet juridiskt bindande och centralt för företagsomfattande beslutsfattande. Som ett certifierat B Corp sedan 2019 är Chiesi en del av en global gemenskap av företag som uppfyller höga krav på social- och miljöpåverkan. Företaget har som mål att nå netto-noll utsläpp av växthusgaser (GHG) till 2035.

Med mer än 85 års erfarenhet har Chiesi sitt huvudkontor i Parma (Italien), verkar i 31 länder och har drygt 6 500 anställda, varav 100 i Norden. Koncernens forsknings- och utvecklingscenter i Parma arbetar tillsammans med sex andra viktiga FoU-nav i Frankrike, USA, Kanada, Kina, Storbritannien och Sverige. Chiesis svenska forskningsanläggning, belägen intill Campus Solna, är specialiserad på biologisk utveckling och translationell medicin. För ytterligare information, besök www.chiesipharma.se.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Chiesi Nordic
Annelie Barkelund
PA and External Communications Manager
Tel:  072 703 23 86
Email: a.barkelund@chiesi.com


465-2023-MARK