Läkemedlet Envarsus har fått subvention av TLV

HOME > Nyheter & Pressmeddelanden > Läkemedlet...
print.png
email.png

Tillåter behandling av personuppgifter
Ange e-postadress
Invalid email
Email Sent
Tillåter behandling av personuppgifter
Date: 24/09/2015

Läkemedlet Envarsus har fått subvention av TLV för att användas förebyggande mot transplantatavstötning hos vuxna mottagare av njur- eller levertransplantat. Subventionen gäller även behandling av transplantatavstötning som är resistent mot behandling med andra immunsuppressiva läkemedel hos vuxna patienter.* 

 

– Patienter som genomgått en transplantation är oerhört känsliga för organavstötning och behöver all hjälp de kan få. Vi är glada att Envarsus nu fått subvention av TLV så att läkarna har ytterligare ett behandlingsalternativ, säger Olav Fromm, Managing Director på Chiesi Pharma AB. 

 

Envarsus är ett immunsuppressivt läkemedel som innehåller det aktiva ämnet takrolimus och verkar genom att minska aktiviteten i immunförsvarets T-celler. Det används för att kroppen inte ska stöta bort det nya organet vid transplantationer. 

 

På den svenska marknaden finns ett flertal olika produkter som innehåller den aktiva substansen takrolimus, men Envarsus särskiljer sig genom en ny innovativ beredningsform som baseras på så kallad Meltdose-teknik. Denna teknik förbättrar läkemedlets biotillgänglighet genom att finfördela den aktiva substansen på ett sätt som skapar ett tillstånd av "fast lösning" vilket gör att det lättare tas upp i blodet. Tack vare den högre biotillgängligheten ger man en 30% lägre dos av Envarsus än andra produkter som innehåller den aktiva substansen takrolimus för att erhålla samma effekt. 

 

Envarsus ger även mer stabila blodkoncentrationer av takrolimus över dygnet och behöver bara tas en gång per dag. Nya kliniska data visar även att Envarsus kan minska tremor som är en besvärande bieffekt av takrolimus vilket innebär att man förbättrar livskvaliteten hos njurtransplanterade patienter jämfört med andra produkter som innehåller den aktiva substansen takrolimus.

 

Chiesi Farmaceutici är en forskningsfokuserad internationell koncern med huvudkontor i Parma. Chiesi har 80 års erfarenhet inom forskning, utveckling och kommersialisering av innovativa läkemedel för områdena respiratoriska sjukdomar, specialistvård och sällsynta sjukdomar. Chiesi-koncernen har cirka 4200 anställda, varav 500 arbetar med FoU. 

 

För mer information kontakta: 

Olav Fromm, Managing Director Tel: 070 466 31 17 Mail: olav.fromm@chiesi.com 

 

* Subventioneras endast för patienter som inte är lämpliga för behandling med takrolimus med dosering två gånger dagligen.