Chiesi Group stärker Chiesi Pharma AB i Norden genom integrering av Zymenex

HOME > Nyheter & Pressmeddelanden > Chiesi Group...
print.png
email.png

Tillåter behandling av personuppgifter
Ange e-postadress
Invalid email
Email Sent
Tillåter behandling av personuppgifter
Date: 01/06/2018
  • Lidingö-baserade Zymenex har utvecklat EU-godkända Lamzede® (velmanase alfa), en behandling för mild till måttlig Alfamannosidos - en extremt ovanlig och invalidiserande genetisk sjukdom. Zymenex förvärvades av Chiesi Group 2013.
  • Integrationen ska stärka den nordiska organisationen och innebär totalt 45 anställda från 1 juni, med ytterligare 12 planerade anställningar under 2018.

 

Stockholm, Sverige 1 juni 2018 – Idag meddelar Chiesi Group (Chiesi), en internationell läkemedelskoncern med fokus på forskning och utveckling, att de integrerar Zymenex i dess nordiska organisation. Zymenex är specialiserade på utveckling av läkemedel för behandling av ovanliga sjukdomar. Integreringen visar på en medveten satsning i Norden på forskning och utveckling men även på marknadsföring av Chiesis befintliga produkter.

 

  • Att samla Chiesi och Zymenex i samma organisation stärker Chiesi-varumärket i Norden och gör oss till en viktig spelare, inte bara inom biologiska behandlingsformer, men också inom medicin för andningsvägar och specialistvård, säger Olav Fromm, VD på Chiesi Pharma AB. Integrationen skapar tillväxtmöjligheter och vi planerar att anställa ytterligare12 medarbetare under 2018 i Norden inom forskning, administration och försäljning.

 

  • Vi ser fram emot att bli en fullt integrerad del av Chiesi, säger Nina Herne, Head of Biotech Research and Product Development på Zymenex. Vår organisation och dess unika kompetenser kommer fortsätta ha fokus på att leverera behandlingsformer till patienter vars medicinska behov inom sällsynta sjukdomar inte tillgodosetts. Den nära relationen till Chiesi Pharma AB kommer ytterligare stärka det patientfokus som redan finns i organisationen.

 

Lamzede® (velmanase alfa) utvecklades ursprungligen av Zymenex på deras forsknings- och utvecklingsavdelning på Lidingö. Velmanase alfa är den första enzymersättande behandlingen för icke-neurologiska yttringar hos patienter med mild till måttlig Alfamannosidos, en extremt ovanlig, progressiv och försvagande sjukdom. De vanligaste symtomen inkluderar förgrovning av ansikte, nedsatt hörsel, försämrad talförmåga, immunbrist, återkommande infektioner, psykologiska symtom samt skelettabnormiteter. Den långsiktiga prognosen för patienterna är generellt dålig, med förkortad livslängd. Velmanase alfa är godkänt för användning i de 31 europeiska länder som täcks in av den Europeiska Läkemedelsmyndigheten (EMA). Den första kommersiella behandlingen förväntas äga rum senare i år.

 

Om Chiesi Group

Italienska Chiesi Group har huvudkontor i Parma och är en internationell läkemedelskoncern med fokus på forskning och utveckling, med över 80 års erfarenhet från farmaceutiska studier. Chiesi forskar, utvecklar och marknadsför innovativa mediciner inom mediciner för andningsvägar, specialistvård och sällsynta sjukdomar. Dess faciliteter för forskning och utveckling i Italien, Frankrike, USA, Storbritannien och Sverige integrerar deras arbete att främja Chiesis prekliniska, kliniska och registreringsprogram. Chiesi har över 4 500 anställda varav 560 arbetar uteslutande med forskning och utveckling. Chiesi har en nordisk filial med 45 anställda. För ytterligare information, besök gärna www.chiesi.com eller www.chiesipharma.se


 

Kontakter:

Olav Fromm

+46 (0)704663117

o.fromm@chiesi.com

 

Nina Herne

+46 (0)707147457

n.herne@chiesi.com

 

# # #