Alexandra Argyriou och Mireia Cruz De los Santos får Cilla Weigelt-stipendium 2022 och 2023

HOME > Nyheter & Pressmeddelanden > Alexandra Argyriou...
print.png
email.png

Tillåter behandling av personuppgifter
Ange e-postadress
Invalid email
Email Sent
Tillåter behandling av personuppgifter
Date: 13/11/2023

Stockholm den 13 november 2023 – Alexandra Argyriou, doktorand vid avdelningen för Medicin, Karolinska Institutet (KI), samt Mireia Cruz De los Santos, doktorand vid avdelningen för Onkologi och Patologi, KI, tilldelas Cilla Weigelts stipendium för framstående forskning rörande molekylära mekanismer inom sällsynta och underbehandlade sjukdomar. Stipendiet på 50 000 kronor vardera delas ut den 13 november.

 

Cilla Weigelt-stipendiet syftar till att uppmuntra och stödja doktorander som undersöker molekylära mekanismer av relevans för sällsynta och underbehandlade sjukdomar. Den årliga utmärkelsen ger pristagarna ett pris på 50 000 SEK per person för att stödja fortsatt forskning. Stipendiemottagaren måste genomföra doktorandstudier vid ett svenskt universitet.

 

Om Alexandra Argyriou
Alexandra Argyriou har inriktat sin forskning mot att undersöka mekanismen som leder till bestående anrikning av T-celler vid inflammation inom reumatiska sjukdomar med huvudfokus på den ovanliga sjukdomen myosit. Alexandra Argyriou har fått flera utmärkelser för bästa posterpresentation vid internationella konferenser och har även två publikationer med delat huvudförfattarskap i de högt rankade tidskrifterna Nature Communications samt EMBO Molecular Medicine. Forskningen kan få betydelse för att bättre förstå varför patienterna inte svarar bättre på immunosuppresiv behandling.

 

Om Mireia Cruz De los Santos
Mireia Cruz De los Santos har inriktat sig mot immunologisk och molekylärbiologisk forskning av sarkom, en ovanlig och svårbehandlad form av heterogen cancer som drabbar kroppens skelett, brosk, bindväv och muskler. Forskningen är inriktad på att förstå tumörens mikromiljö och vilka mekanismer som reglerar infiltration av cytotoxiska CD 8 T celler genom analys av transkriptomdata i kombination med direkt analys av patientgenererade tumör och T lymfocyt co-kulturer. Mireia Cruz De los Santos har publicerat sina forskningsresultat ibland annat i Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) samt i The Journal for ImmunoTherapy of Cancer.

En prisceremoni kommer att hållas i Chiesi GRD R&Ds lokaler på Campus Solna (KI-området) den 13 november 2023.

 

Om Cilla Weigelt
Cecilia “Cilla” Weigelt (född Gidlöf) disputerade i klinisk immunologi vid Uppsala universitet 1998. År 2000 började hon på det dansk-svenska bioteknikföretaget HemeBiotech som chef för cellbiologi. Hon stannade kvar i företaget (senare omdöpt till Zymenex, som senare förvärvades av Chiesi Group 2013) under hela sin karriär. Under denna tid gav hon betydande bidrag till flera läkemedelsupptäckts- och utvecklingsprojekt inriktade på behandling av sällsynta sjukdomar. Cilla stöttade alltid yngre forskare och drevs av att hjälpa patienter som saknade adekvat behandling för förödande sjukdomar. Cilla Weigelt gick bort 2021 vid 51 års ålder efter att ha levt tio år med bröstcancer.

  

Om Cecilia Weigelt-priset
Cilla Weigelt-priset har instiftats av Chiesi (hennes arbetsgivare), Structural Genomics Consortium (SGC) samt av vänner och familj i hennes anda för att stödja och inspirera unga doktorander och för att hedra hennes minne. Priset administreras av Stiftelsen Centrum för Molekulär Medicin (CMM) vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Ytterligare bidrag till priset har lämnats av: Aled Edwards (Toronto, Kanada), Johan Weigelt (Stockholm) och MRCS AB (Michael Sundström, Stockholm).

 

Om Chiesi
Chiesi är en internationell, forskningsfokuserad biofarmaceutisk grupp som utvecklar och marknadsför innovativa terapeutiska behandlingar inom respiratorisk hälsa, sällsynta sjukdomar och specialvård. Företagets uppdrag är att förbättra människors livskvalitet och agera ansvarsfullt mot både samhället och miljön. Genom att ändra sin juridiska status till ett Benefit Corporation i Italien, USA och Frankrike är Chiesis åtagande att skapa delat värde för samhället som helhet juridiskt bindande och centralt för företagsomfattande beslutsfattande. Som ett certifierat B Corp sedan 2019 är Chiesi en del av en global gemenskap av företag som uppfyller höga krav på social och miljöpåverkan. Företaget har som mål att nå netto-noll utsläpp av växthusgaser (GHG) till 2035.

Med mer än 85 års erfarenhet har Chiesi sitt huvudkontor i Parma (Italien), verkar i 31 länder och har drygt 6 500 anställda, varav 100 i Norden. Koncernens forsknings- och utvecklingscenter i Parma arbetar tillsammans med sju andra viktiga FoU-nav i Frankrike, USA, Kanada, Kina, Storbritannien, Irland och Sverige. Chiesis svenska forskningsanläggning, belägen intill Campus Solna, är specialiserad på biologisk utveckling och translationell medicin. För ytterligare information, besök www.chiesipharma.se.

482-2023-MARK

 


Presskontakt:

Chiesi Nordic
Annelie Barkelund
Ext. communications manager
Tel:  072 703 23 86
E-post: a.barkelund@chiesi.com