Chiesi ingår strategiskt partnerskap med SweDeliver för innovativa lösningar inom läkemedelstillförsel

HOME > Nyheter & Pressmeddelanden > Chiesi ingår...
print.png
email.png

Tillåter behandling av personuppgifter
Ange e-postadress
Invalid email
Email Sent
Tillåter behandling av personuppgifter
Date: 06/11/2023

Stockholm 6 november 2023Chiesi, en internationell forskningsinriktad bioläkemedelskoncern, ingår nytt samarbete med SweDeliver, ett framstående forsknings- och kompetenscenter specialiserat på läkemedelstillförsel. Partnerskapet är ett viktigt steg framåt i strävan efter innovativa lösningar för läkemedelstillförsel inom terapiområden där patienter har stora medicinska behov.

 

Chiesi utvecklar läkemedel som riktar sig mot tre viktiga områden: Respiratoriska sjukdomar, sällsynta/ultrasällsynta sjukdomar samt specialistvård. Nya terapeutiska behandlingar och dosformer inom dessa områden genomgår alltid omfattande arbete inom forskning och utveckling. Det finns dock utmaningar att få läkemedel till önskat målorgan. Detta kan inte alltid lösas med konventionella metoder utan kräver nya strategier. Avancerad forskning är nödvändigt för att förstå vilka hinder som påverkar.


Mark Parry-Billings, chef för Global Drug Development på Chiesi Group och platschef för företagets FoU-anläggning i Stockholm, betonar betydelsen av samarbetet:– SweDelivers forskning överensstämmer väl med våra behov och tillsammans med vårt globala utvecklingsteam ser vi fram emot att skapa synergier. De aktiva forskningsprojekt som genomförs av SweDeliver är helt i linje med de utmaningar som Chiesis pipeline, står inför. Det gäller inte bara Chiesi utan hela industrin. Vi är övertygade om att SweDeliver väsentligt kan bidra till att göra avancerad terapi tillgänglig för patienter med stora medicinska behov.

 

Avancerad medicin till patienter med stora behov
SweDelivers sätt att arbeta speglar Chiesis engagemang för innovation. Genom att kombinera expertis från akademin med insikter från bioteknik- och läkemedelsföretag ger SweDeliver en plattform för avancerad forskning. Samarbetet kommer att underlätta utvecklingen av banbrytande metoder inom läkemedelstillförsel, vilket säkerställer att patienter får behandlingar som både är effektiva och tillgängliga.

 

– Jag är mycket glad över att få välkomna Chiesi till SweDeliver. Chiesi har åtagit sig att förnya läkemedelsutvecklingen och är därför ett viktigt tillskott till den befintliga gruppen av företag i vårt nätverk. Samarbetet med Chiesi medför att forskningen inom SweDeliver stärks ytterigare, vilket i slutändan ger våra patienter bättre läkemedel, säger Dr. Bertil Abrahamsson, centralstyrelseordförande på SweDeliver.

 

– Att Chiesi väljer att gå med i SweDeliver är ytterligare en kvalitetsstämpel på den forskning och utbildning som vi bedriver inom centret. Vi är glada över att inleda samarbetet med Chiesi och utöka vårt internationella nätverk. Chiesi kommer att vara en viktig aktör för oss i vår strävan att sätta Europa i en ledande position inom läkemedelstillförsel, säger Christel Bergström, Centrumledare på Swedeliver samt professor i molekylär galenisk farmaci. Chiesis partnerskap med SweDeliver innebär en gemensam vision för framtidens hälso- och sjukvård: En vård där vetenskapliga framsteg och samverkan förbereds för banbrytande mediciner.

 


Om SweDeliver

SweDeliver är ett världsledande forsknings- och kompetenscentrum inom läkemedelstillförsel. Många av de nya molekyler som tas fram inom läkemedelsutveckling är biologiska föreningar som proteiner, peptider och RNA. Dessa uppvisar emellertid dålig löslighet, membranpermeabilitet och låg biotillgänglighet, vilket medför enorma utmaningar beträffande läkemedelstillförsel vid utvecklingen av nya behandlingar. SweDeliver möter dessa utmaningar, byggt på tvärvetenskapligt samarbete mellan akademi och industri med ekonomiskt stöd från Vinnova är Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet centrumets akademiska nav, med 16 industripartners som tillför expertis och forskningsinfrastruktur, liksom industriella perspektiv och behov inom SweDelivers tre centrala forskningsområden. SweDeliver fokuserar på viktiga forskningsutmaningar inom parenteral, oral samt pulmonär läkemedelstillförsel.

 

Om Chiesi

Chiesi är ett internationellt, forskningsfokuserat biofarmaceutiskt företag som utvecklar och marknadsför innovativa terapeutiska behandlingar inom respiratorisk hälsa, sällsynta sjukdomar och specialicerad vård. Företagets uppdrag är att förbättra människors livskvalitet och agera ansvarsfullt mot både samhället och miljön. Genom att ändra sin juridiska status till ett Benefit Corporation i Italien, USA och Frankrike är Chiesis åtagande att skapa ökat och gemensamt värde för samhället som helhet juridiskt bindande och centralt för företagsomfattande beslutsfattande. Som ett certifierat B Corp sedan 2019 är Chiesi en del av en global

gemenskap av företag som uppfyller höga krav på social- och miljöpåverkan. Företaget har som mål att nå netto-noll utsläpp av växthusgaser (GHG) till 2035. Med mer än 85 års erfarenhet har Chiesi sitt huvudkontor i Parma (Italien), verkar i 31 länder och har drygt 6 500 anställda, varav 100 i Norden. Koncernens forsknings- och utvecklingscenter i Parma arbetar tillsammans med sju andra viktiga FoU-nav i Frankrike, USA, Kanada, Kina, Storbritannie, Irland och Sverige. Chiesis svenska forskningsanläggning, belägen intill Campus Solna, är specialiserad på biologisk utveckling och translationell medicin.
481-2023-MARK

 

Presskontakt:

Chiesi Nordic

Annelie Barkelund

PA and External Communications Manager

Tel: 072 703 23 86

Email: a.barkelund@chiesi.com