EU godkänner Trimbow – trippelkombination med extrafina partiklar för underhållsbehandling av astma

HOME > Nyheter & Pressmeddelanden > EU godkänner...
print.png
email.png

Tillåter behandling av personuppgifter
Ange e-postadress
Invalid email
Email Sent
Tillåter behandling av personuppgifter
Date: 02/02/2021
  • Trimbow är den första trippelbehandlingen med extrafina partiklar i en och samma inhalator som godkänns för användning till astmapatienter. 2017 godkändes Trimbow för behandling av KOL (Kroniskt obstruktiv lungsjukdom)1.
  • Godkännandet baseras på ett tidigare godkännande av CHMP och EU-kommissionen på data från 4 kliniska studier med närmare 3000 patienter.

 

 

Parma (Italien), februari 2, 2021 Chiesi, ett internationellt forsknings-fokuserat läkemedelsföretag (Chiesi Group), meddelar att EU-kommissionen har beviljat godkännande för Chiesis trippelkombinationsbehandling (ICS/LABA/LAMA) Trimbow med extrafina partiklar i en inhalator för behandling av astma. Sedan 2017 är samma behandling godkänd för kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)1.

 

Trippelterapin är en kombination av inhalerad kortikosteroid (ICS), långverkande beta-2-agonist (LABA) och långverkande muskarinantagonist (LAMA). De aktiva substanserna är beclometasondipropionat (BDP), Formoterolfumarat (FF) och glykopyrronium (G)1,2. Detta är den första trippelbehandlingen för astma som innehåller extrafina partiklar vilka når ut i hela lungan, inklusive de små luftvägarna 2,3. Inhalatorn är försedd med en dosräknare som gör att patienten kan se hur många doser som är kvar 2.

 

  • Detta är första steget att även ge astmapatienterna den trippelterapi som KOL-patienterna har tillgång till sedan tidigare, säger Alessandro Chiesi, CCO på Chiesi Group. Chiesi har och kommer även fortsättningsvis åta sig att utveckla och tillhandahålla behandlingar för att hjälpa patienter med lungsjukdomar. EU-kommissionens godkännande tar oss ett steg närmare att erbjuda patienter med okontrollerad astma en ny behandling och möjligen även förenkla för patienten tack vare att det är en enda inhalator med tre olika verksamma substanser.

 

Över 339 miljoner människor världen över har astma, som är en kronisk lungsjukdom6. Människor med okontrollerad astma har dålig kontroll över symtom och/eller återkommande försämringstillfällen som kräver orala kortikosteroider eller upplever allvarliga försämringar som kräver sjukhusvård.7

 

 

Om Chiesi Group

Chiesi Farmaceutici är baserat i Parma, Italien, och är en internationell forskningsinriktad koncern med 85 års erfarenhet inom läkemedelssektorn och finns i 29 länder. Koncernen forskar, utvecklar och marknadsför innovativa läkemedel i respiratoriska sjukdomar, specialvård och sällsynta sjukdomar. Koncernens Research & Development-center är baserat i Parma (Italien) och integrerat med sex andra viktiga forsknings- och utvecklingskoncerner i Sverige, Frankrike, USA och Storbritannien för att främja sina prekliniska, kliniska och registreringsprogram. Den svenska forskningsanläggningen fokuserar på biologisk utveckling och ligger i Solna. Koncernen sysselsätter cirka 6000 personer varav 80 personer är anställda i Sverige. Chiesi är ett B-corp certifierat företag, en ambitiös certifiering som granskas av oberoende tredjepart.

För mer information, besök www.chiesi.com eller www.chiesipharma.se 

 

Om Chiesis trippelbehandling

Trippelterapin är en kombination av inhalerad kortikosteroid (ICS), långverkande beta-2-agonist (LABA) och långverkande muskarinantagonist (LAMA). De aktiva substanserna är beclometasondipropionat (BDP), formoterolfumarat (FF) och glykopyrronium (G)1,2. Trimbow intas två gånger dagligen som pMDI (pressurized metered dose inhaler) och har licens som underhållsbehandling för astma hos vuxna som inte är väl kontrollerade i sin astma med underhållsbehandling med långverkande beta2-agonister och medium-dos av inhalerad kortikosteroid och som upplevt en eller fler astma-försämringar under det senaste året. Chiesis trippelbehandling är också godkänd för KOL-behandling2.

 

Om astma

Astma är en vanlig kronisk sjukdom som kan drabba människor i alla åldrar och ger inflammation i luftrören. I Europa (EU) har 8,2 % av alla vuxna och 9,4 % av alla barn astma. Svårbehandlad eller allvarlig astma drabbar 24 % av patienterna. De direkta och indirekta kostnaderna för astma i samhället är höga. Nyligen gjorda beräkningar uppskattar att de direkta kostnaderna uppgår till närmare 20 miljarder euro, de indirekta kostnaderna uppskattas till 14 miljarder euro.8

 

References

  1. Trimbow, EMEA/H/C/004257, EMA marketing authorisation valid throughout the European Union, approved 17/07/2017, https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/trimbow#authorisation-details-section
  2. Trimbow SmPC
  3. Usmani et al., JOURNAL OF AEROSOL MEDICINE AND PULMONARY DRUG DELIVERY 2020 Pp. 1–8
  4. Nicolini at al. - The Clin Risk Manag 2008; 4(5):855-864
  5. WHO, Asthma Facts: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/asthma
  6. GINA, Difficult-to-treat & severe asthma in adolescent and adult patients, Diagnosis Management, A GINA Pocket Guide for Health Professionals, 2019, https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2019/04/GINA-Severe-asthma-Pocket-Guide-v2.0-wms-1.pdf

Selroos O et al. National and regional asthma programmes in Europe. Eur Respir Rev 2015; 24: 474–483