TLV subventionerar Bronchitol vid cystisk fibros

HOME > Nyheter & Pressmeddelanden > TLV subventionerar...
print.png
email.png

Tillåter behandling av personuppgifter
Ange e-postadress
Invalid email
Email Sent
Tillåter behandling av personuppgifter
Date: 23/05/2023

Stockholm, 23 maj 2023Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att Bronchitol (mannitol) ska ingå i högkostnadsskyddet med begränsning för behandling av cystisk fibros hos vuxna från 18 års ålder som tillägg till optimerad standardbehandling. Subvention gäller från 18 maj 2023.1

 

Cystisk fibros är en sällsynt men allvarlig sjukdom som cirka 700 personer i Sverige beräknas vara drabbade av. Vid cystisk fibros bildas för lite vätska i olika sekret i kroppen vilket leder till ett segt och klibbigt slem i luftvägarna och tarmarna. Mannitol är en naturligt förekommande sockeralkohol som vid inhalation kan göra slemmet i lungorna mindre segt och därmed lättare att hosta upp. Bronchitol är ett inhalationspulver indicerat för behandling av cystisk fibros hos vuxna från 18 års ålder som tillägg till optimerad standardbehandling. Enligt TLVs beslut subventioneras Bronchitol endast för patienter som på grund av toleransproblem inte längre kan behandlas med hyperton saltlösning.1

 

En läkare hjälper patienten initialt att ställa in och ta den första dosen och testar lungfunktionen vid varje steg för att säkerställa att patienten inte är överkänslig mot mannitol. Den vanliga dosen är 10 kapslar (400 mg) som inhaleras på morgonen och 10 kapslar som inhaleras på kvällen.2

 

Om cystisk fibros
Cystisk fibros är en ärftlig genetisk sjukdom som innebär att en mutation i CF-genen orsakar förändringar i ett protein kallat CFTR. Detta protein finns i alla kroppens organ och reglerar transporten av natriumklorid och vatten genom cellmembran. Sjukdomen påverkar främst lungorna och bukspottkörteln. I lungorna blir sekretet tjockt och klibbigt, vilket skapar en gynnsam miljö för bakterier vilket i sin tur leder till att patienterna lättare drabbas av återkommande infektioner och inflammationer. Det kan i sin tur orsaka allvarliga tillstånd så som lunginflammation.

Med tiden kan den kroniska inflammationen skada lungvävnaden och försämra andningsfunktionen. Detta är den vanligaste dödsorsaken för dessa patienter. En infektion kan ge många olika symtom som varierar från person till person och över tid, så som långvarig hosta, andningssvårigheter, slemhosta, minskad uthållighet vid fysisk aktivitet, dålig aptit, allmän sjukdomskänsla och feber. 

 

Om Chiesi
Chiesi Farmaceutici är baserat i Parma, Italien, och är en internationell forskningsinriktad koncern med 85 års erfarenhet inom läkemedelssektorn och finns i 65 länder. Koncernen forskar, utvecklar och marknadsför innovativa läkemedel inom respiratoriska sjukdomar, specialvård och sällsynta sjukdomar. Koncernens Research & Development-center är baserat i Parma och integrerat med sex andra viktiga forsknings- och utvecklingskoncerner i Sverige, Frankrike, USA och Storbritannien för att främja sina prekliniska, kliniska och registreringsprogram. Den svenska forskningsanläggningen fokuserar på biologisk utveckling och ligger i Solna. Koncernen sysselsätter cirka 6000 personer varav 100 personer är anställda i Norden. Chiesi är ett B-corp-certifierat företag, en ambitiös hållbarhetscertifiering som granskas av oberoende tredjepart. För mer information, besök www.chiesipharma.se. 

 

Presskontakt:
Annelie Barkelund
External Communications Manager
Tel: 072-703 23 86
E-post: a.barkelund@chiesi.com

 

Referenser:

  1. TLV Beslut Bronchitol 4113/2022, www.tlv.se
  2. fass.se