HOME > Utvecklas på Chiesi

Utvecklas på Chiesi

Hög kompetens och möjlighet till internationell karriär 

För dig som redan har varit yrkesverksam under lång tid och har bred erfarenhet öppnar Chiesi en möjlighet till ytterligare karriärutveckling genom att erbjuda möjlighet att direkt delta i komplexa projekt där det krävs mycket hög kompetens och goda ledaregenskaper. Strategiska internationella projekt, engagemang i multifunktionella team och en möjlighet att arbeta vid något av våra huvudkontor gör det möjligt att få en global överblick över Chiesi Group och kunna bidra till strategiska beslut i organisationen.

 

På Chiesi värderar vi den internationella rörligheten högt. De är en gränsöverskridande process som ständigt vinner alltfler medarbetares intresse och erbjuder en möjlighet till professionell kompetensutveckling på något av koncernens dotterbolag eller genom att flytta från ett dotterbolag till ett av våra huvudkontor.

 

Möjligheterna och utmaningarna som det internationella samarbetet erbjuder är många och innebär att varje persons unika kompetens kan bidra till tillväxt och utveckling inom koncernen.

 

Chiesi erbjuder vidarutveckling och utbildning

Utbildning inom Chiesi ses som en möjlighet för medarbetare att utveckla sin kompetens och en garanti för företaget att alltid ha tillgång till engagerade medarbetare med aktuell och hög kompetens. Tack vare det kan vi alltid anta de utmaningar som marknaden ställer och behålla den konkurrensmässiga fördel som investeringen i våra medarbetares utveckling leder till.

 

Chiesi erbjuder en arbetsmiljö som förespråkar det personliga ledarskapet

Kontinuerlig utveckling och nyfikenhet är nödvändiga byggstenar i det personliga ledarskapet. Det finns ständigt ett behov av att rekrytera nya medarbetare som har den kompetens och det självdriv som behövs hos ett innovationsdrivet företag. Vi erbjuder våra medarbetare utveckling genom bland annat tvärfunktionella arbetsuppgifter, projekt och utbildningar.

 

“My current role at Chiesi is a highly interesting and challenging combination. I work as a national Key Account Manager in our Special Care division and in addition to that I have recently taken on the role of lead on the business development activities in the Nordic. I am motivated by making a difference for patients and their families, and at Chiesi I have the opportunity to develop and apply my personal motivation and professional experience every day of the year.” – Thomas Nielsen, Nordic Key Account Manager